Aktualności

XXXI Zgromadzenie Plenarne  KRZaSP    odbyło   w dniu  18 listopada  2021r.  (czwartek)  o   g. 18:00 . 

Zgromadzenie  plenarne  odbyło   się  tym razem w  formie  zdalnej via  ZOOM .

W  programie informacje   Polskiej  Komisji  Akredytacyjnej,     informacje  Rady  Głównej  Nauki i Szkolnictwa Wyższego  oraz  najważniejsze    działania   Konferencji w ostatnim    czasie.

Bardzo  serdecznie  dziekujemy  uczestnikom   Zgromadzenia  Plenarnego.

 

_________________________________________________________________________________

Polska   Komisja  Akredytacyjna  –   ocena wizytacji  przeprowadzonych w  formie  zdalnej  ( 09.2021)

  „…..Analiza wyników badania wskazała, że przeprowadzenie wizytacji przy pomocy narzędzi pracy zdalnej (MS Teams/MS SharePoint) umożliwia dokonanie oceny programowej w odniesieniu do wszystkich szczegółowych kryteriów oceny. ……. Innym kluczowym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest ogólne spostrzeżenie, że po ustaniu pandemii i związanych z nią ograniczeń, nie jest oczekiwany powrót do sposobu prowadzenia wizytacji w taki sam sposób, w jaki przebiegała ona przed pandemią (w trybie stacjonarnym), gdyż część elementów zaprojektowanych i wdrożonych w warunkach pracy zdalnej w zdecydowany sposób usprawniła przebieg postępowania oceniającego.” (https://www.pka.edu.pl/2021/09/20/raport-z-badan/

Zachęcamy  do  zapoznania  sie z pełnym raportem  Oceny

 

7. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”

 

Zapraszamy do udziału w nowej, 7. edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 17 grudnia 2021 roku (piątek). Celem Konkursu jest promocja wśród kandydatów na studia najlepszych, najbardziej innowacyjnych kierunków kształcenia prowadzonych przez polskie uczelnie publiczne i niepubliczne. Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza konkursowego dostępnego na www.studiazprzyszloscia.pl

Szczegółowe informacje i zgłoszenie do pobrania na,    www.studiazprzyszloscia.pl

__________________________________________________________________________________

Nowy Rok Akademicki 2021/2022

W  Nowym Roku  Akademickim 2021 -2022  z całego serca życzymy sił w sprostaniu niecodziennym warunkom organizacji studiów i wiary w powrót do klimatu akademickiego, towarzyszącego poprzednim pokoleniom  Całej  Społeczności  Akademickiej,  a szczególnie wszystkim Uczelniom Niepublicznym  u progu nowego roku akademickiego składay życzenia niezbędnego optymizmu, który wybrzmiewa z pieśni GAUDEAMUS IGITUR. Niech dźwięki tego akademickiego hymnu towarzyszą przy nowych zadaniach rozwojowych i osiągnięciach, wyznaczających sukcesy życiowe obecnie i w dalszej perspektywie.

 Prezydium KRZaSP

Polska  Komisja  Akredytacyjna  zaprasza 9  czerwca  br.  na seminarium Forum Jakości 2021. Czego dowiedzieliśmy się o szkolnictwie wyższym w trakcie pandemii COVID-19? Zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – kryzysy i szanse w perspektywie krótko- i długookresowej. Wspólną intencją organizatorów i partnerów Forum Jakości jest zgromadzenie szerokiej grupy uczestników zainteresowanych współpracą na rzecz zapewnienia oraz doskonalenia jakości kształcenia w Polsce.

Uczestnicy wydarzenia mogą dokonać rejestracji na Forum Jakości za pośrednictwem niniejszego linku   Z uwagi na uwarunkowania techniczne platformy ClickMeeting, uprzejmie informujemy że liczba uczestników jest ograniczona. Zachęcamy do obserwowania strony internetowej www.pka.edu.pl, a której będą zamieszczane aktualne informacje dotyczące wydarzenia.  Informator konferencyjny

Program Forum Jakości 2021_

Więcej  informacji  program  spotkań,  panele seminaryjne, tematy  znajdują się na na stronie  Polskiej Komisji  Akredytacyjnej  

 

PS.  Moduł II,  seminarium 4:   Kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym – panel przygotowany we współpracy   KRePUZ i  KRZaSP.

_________________________________________________________________________

 

The EPFIME zaprasza  na  konferencję :  Final Conference ‘Making mobility programmes more inclusive for students with disabilities’, która   odbędzie  sie  22  kwietnia  2021, 09:30-13:00 CET. W  czasie tego webinarium platforma :  InclusiveMobility.eu  , opracowana  dla pomocy ministerstwom,  departamentom  i  uczelniom wyższym do rozwiazywania  zadań  dotyczących  strategii  włączania  wszystkich studentów na poziomie  instytucjonalnym.   Panel mówców przedstawi  projekt  w  szerokiej  perspektywie tematu : Inclusive  Mobility.   

Wiecej  informacji    o  tym wydarzeniu  i  rezultatach   znajduje  sie na  stronie  SIHO’s website.
Rejestracja na  konferencję  : through this link .    Międzynarodowy   język migowy   i  transmisja na  żywo   bedzie dostęppna.  

Valérie Van Hees, project manager, on behalf of the EPFIME team

_________________________________________________________________________________________

Jej Magnificencja Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej serdecznie  zaprasza  na   Międzynarodową  Konferencję  Naukowa  :  Sektor  ochrony   zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2  w   dniach  15-16  maja  2021 r.  (online) 

 

Zaproszenie PL konferencja

na stronie internetowej: https://konferencja.kwidzyn.edu.pl/index.php     – na Wydarzeniach Konferencji:

a/ Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa Sars-CoV-2”https://www.facebook.com/events/894669091266857

b/ II Międzynarodowej Konferencji Studenckiej pn. „Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa Sars-CoV-2”https://www.facebook.com/events/2867149936907191/?active_tab=discussion– na fanpage PSW – https://www.facebook.com/PSW.Kwidzyn– na fanpage Instytutu Naukowo-Rozwojowego PSW – https://www.facebook.com/INRPSW

 

Link do rejestracji: https://konferencja.kwidzyn.edu.pl/index.php/rejestracja

____________________________________________________________________________________

W imieniu Przewodniczącego oraz Prezydium KRZaSP serdecznie zapraszamy na Zgromadzenie Plenarne  Konferencji, które odbędzie się w dniu 25 lutego  2021 r. o godzinie 13.00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

Szczegółowy program zgromadzenia plenarnego zostanie Państwu przesłany po najpóźniej 20 lutego.   Informacje  szczegółowe  zostały    przesłane   mailowo.  

________________________________________________________________________________________

Magnificencje,  Szanowni Państwo,  Społeczności  Akademicka,

  w imieniu Prezydium i własnym  składam  życzenia spokojnych i  zdrowych Świąt   Bożego  Narodzenia a w Nowym Roku niezbędnych sił, entuzjazmu i  zaangażowania.  

 prof. dr  hab. Waldemar  Tłokiński, Przewodniczący  KRZaSP

 

_____________________________________________________________

Wszechnica Świętokrzyska *

Zachęcamy wszystkich  do lektury artykułu o  uczelni , wieloletniego członka  KRZaSP,   Wszechnicy Świętokrzyskiej opublikowanego na łamach „Perspektyw”.

W „Newsletterze Akademickim” publikowanym na stronie internetowej miesięcznika „Perspektywy” ukazał się artykuł autorstwa red. Lidii Jastrzębskiej pt. „Wszechnica Świętokrzyska – to koniec!”, zawierający obszerne wypowiedzi Rektora naszej uczelni prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka, dotyczące przekazania obiektów Wszechnicy Świętokrzyskiej Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Artykuł opatrzono komentarzem prof. dr. hab. Waldemara Tłokińskiego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. (czytaj: Wszechnica Świętokrzyska – komentarz KRZaSP).

Zachęcamy też do zapoznania się dla porównania z tekstem tej samej autorki – red. Lidii Jastrzębskiej pt. „Dusza Adamczyka”, który ukazał się na łamach „Perspektyw” przed 18 laty.  (  *Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach – uczelnia (szkoła wyższa))

————————————————————————————————————————————

Deklaracja współpracy w zakresie ewaluacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

W listopadzie br została podpisana  Deklaracja współpracy w zakresie ewaluacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Deklaracje podpisali reprezentanci środowiska akademickiego oraz instytucji przedstawicielskich szkolnictwa wyższego. Treść  deklaracji : https://www.krasp.org.pl/pl/Aktualnosci/?id=21460/Deklaracja_wspolpracy_w_zakresie_ewaluacji_ustawy_Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym_i_nauce

____________________________________________________________________________________________

VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020

Fundacja Rektorów Polskich zaprasza  zainteresowanych przedstawicieli uczelni do udziału w VI Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020. Tegoroczna konferencja LUMEN odbędzie się w formule online  w dniach 24 i 25 listopada 2020 roku.

Tematyka konferencji LUMEN będzie, jak zwykle, ściśle związana z aktualną sytuacją uczelni w Polsce i na świecie. Porozmawiamy m.in. o wpływie pandemii koronawirusa na zarządzanie nauką i dydaktyką na uczelniach. Przedstawimy nowo wybranych rektorów i zapytamy o ich programy na lata 2020-2024. Zastanowimy się również czy kadra dydaktyczna szkół wyższych posiada kompetencje niezbędne, aby sprostać wyzwaniom pandemii i nauczania zdalnego.

Rejestracji można dokonać on-line na www.lumen.edu.pl

____________________________________

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce, w dniu 9 listopada br. organizuje spotkanie online pt.: „Zawodowcy przyszłości” odbywające się w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.
Więcej informacji : https://www.frse.org.pl/europejski-tydzien-umiejetnosci-zawodowych-2/

 

____________________________________________________________________________________________

COVID-19

Aktualne informacje  i  zalecenia  na temat walki z rozprzestrzenianiem się epidemii korona wirusa znajdują  się   na  stronie  https://www.gov.pl/web/koronawirus

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronach  Głównego  Inspektora Sanitarnego gis.gov.pl/aktualnosci/.

_______________________________________________________________________________

Ministerstwo  Nauki i Szkolnictwa Wyższego  podaje  zalecenia i informacje  /  zmiany  w  rozporządzeniach   w zakładce  : Aktualności.  Badania  naukowe  dotyczące wirusa :https://www.gov.pl/web/nauka/nauka-przeciw-covid-19

__________________________________________________________________________________________

„Posłuchaj naukowca” to akcja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która ma na celu przekazywanie rzetelnych informacji na temat koronawirusa i obalanie związanych z nim fake newsów. Informacje  są  przekazywane  w   formie  video.

https://www.gov.pl/web/nauka/akcja-posluchaj-naukowca

__________________________________________________________________________________

INAUGURACJA  ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Magnificencje, Szanowni Państwo, Społeczności Akademickiej,

pragnę serdecznie podziękować za otrzymane zaproszenia na Inauguracje Nowego Roku Akademickiego 2020/2021 i jednocześnie przeprosić ze nie będę mógł uczestniczyć we wszystkich Inauguracjach na które otrzymałem zaproszenia.

Na ręce Ich Magnificencji składam Senatom i całej akademickiej społeczności życzenia wszelkiej pomyślności w rozwoju ich Uczelni w duchu oczekiwanej jakościowej konkurencji i w poszanowaniu akademickiej tożsamości. Życzenia te odnoszę do wszystkich znamienitych Uczelni, zrzeszonych w Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

Dokonania Uczelni zawodowego szkolnictwa niepublicznego stały się społeczną weryfikacją znaczącej służby dla Polaków i Polski. Oto Uczelnia niepubliczna służy sprawom publicznym. Dokonania wyższego szkolnictwa zawodowego to nie tylko liczne dyplomy ukończenia studiów, to cały bagaż dorobku intelektualnego, wydawniczego, posługi dla środowiska i społeczeństwa.

 W niełatwych czasach, pełnych niepokojów i ustawicznych zmian w zarządzaniu sektorem szkolnictwa wyższego w Polsce, na gruncie obyczajowych dymensji szkolnictwa państwowego a prywatnego, udało się władzom Uczelni niepublicznych zdobyć zasłużony szacunek i uznanie zarówno środowiska akademickiego, jak i licznych rzesz absolwentów, których wdzięczność jest trwałym dowodem sensu wkładanego wysiłku i zdrowia.

Waszym Magnificencjom, całej Społeczności Akademickiej i Przyjaciołom w imieniu Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich składam serdeczne życzenia satysfakcji z poświęconego czasu i trudu w Nowym Roku Akademickim 2020/2021, w pokoju i zdrowiu.

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Przewodniczący KRZaSP

_________________________________________________________________________________

Koronawirus : informacje i  rekomendacje  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Informacje  szczegółowe znajdują się  an stronie  MNiSW        https://www.gov.pl/web/nauka/koronawirus–informacje-i-rekomendacje

_______________________________________________________________________________________

 XIX Zgromadzenie Plenarne  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich odbędzie  się  dniu 28  września  br  tj.  w poniedziałek  o  g. 19:00,  Zgromadzenie  Konferencji będzie miało  charakter  sprawozdawczo –  wyborczy. 

Gościem  zaproszonym na  zgromadzenie jest  prof.  Zbigniew Marciniak, Przewodniczący  Rady Głównej Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego.

______________________________________________________________________________________________

Przewodniczący  Konferencji Zawodowych Szkół Polskich, prof. Waldemar Tłokiński  w Newsletterze Akademickim Perspektyw,  głosem reprezentującym środowisko  zawodowych uczelni  niepublicznych

Będziemy szukać rozwiązań, które nie pozostawią tych uczelni samym sobie – powiedział PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek odpowiadając na pytanie, czy uczelnie niepubliczne radzą sobie w pandemii.

Jak to wygląda z punktu widzenia uczelni niepublicznych? Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, rektor Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku i  przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich też ma nadzieję na wspólne szukanie rozwiązań, jednak jest to utrudnione, ponieważ bieżące sprawy polityczne nie ułatwiają systematycznych kontaktów. Profesor Tłokiński jest członkiem Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 , z tego tytułu uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach online, reprezentując zawodowe uczelnie niepubliczne.

Tendencja jest taka, że ministerstwo nie chce ingerować w organizację życia akademickiego. Zostawiono absolutną autonomię decyzji w uczelniach państwowych, związaną z wyborami rektorów. Staramy się ukierunkować myślenie nadzorcze przede wszystkim na kwestie odpowiedzialnej regulacji zakończenia tego roku akademickiego, bo m.in. powstał ogromny problem z praktykami zawodowymi– relacjonuje efekty wspólnych narad prof. Tłokiński.

Problem sprowadza się do tego, jak uporać się z praktykami zawodowymi, zwłaszcza w uczelniach zawodowych. Jeśli chodzi o uczelnie medyczne, to mają swój system i muszą się porozumieć, jak sobie z tym porazić. Ale studenci uczelni zawodowych, humanistyczno-społecznych, do których należy większość uczelni prywatnych, mają 6 miesięcy obligatoryjnych praktyk. Zapewne ich część studenci zrealizowali już wcześniej, nie czekając na ostatnie miesiące nauki, jednak trudno było wcześniej przewidzieć, że należy  przyspieszyć praktyki przed zarazą. Powstał problem, jak je przeprowadzić, np. w szkołach, które od dwóch miesięcy nie działają. A czas goni, uczelnie już prowadzą online egzaminy dyplomowe, które idą całkiem sprawnie. Istnieje obawa, że większość studentów z tym sobie nie poradzi. I tu  ministerstwo scedowuje rozstrzygnięcia na uczelnie, które same  muszą się z tym uporać.

– Na razie zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Nie jest również możliwe przyjęcie jakiegoś wspólnego rozwiązania w gronie uczelni niepublicznych, ponieważ  problemy są zależne od specyfiki uczelni,  a istotnych jest wiele parametrów, jak to, w jakim mieście działa uczelnia, jaki jest skład studentów zobowiązanych do praktyk, kto i gdzie ma jakieś indywidualne możliwości, kto jest w stanie coś załatwić. Wedle zapewnienia minister Anny Budzanowskiej, do 15 maja mają powstać standardy prowadzenia egzaminów końcowych,  ujednoliconych dla wszystkiego typu szkół – mówi prof. Tłokiński. – Kwestie praktyk będą wymagały zarówno inicjatyw (pomysłów, jak np. zmiana organizacji bieżącego roku akademickiego) ze strony władz poszczególnych uczelni, ale zapewne także stosownych rekomendacji ze strony ministerstwa skierowanych do miejsc odbywania praktyk.

To tylko jeden z bieżących problemów uczelni niepublicznych, oczywiście obok ogromnej troski o zachowanie równowagi finansowej, zagrożonej przez koronawirusa. Rekrutacja na studia w tych uczelniach już od kilku lat przesunęła się praktycznie na wrzesień i październik, głównie z przyczyn finansowych przyszłych studentów. Prawda jest taka, że nie chcą oni kredytować uczelni, płacąc już w czerwcu czy lipcu, bo to jest zamrożenie gotówki, dlatego czekają do ostatniej chwili, tym bardziej w tak niepewnym czasie. Zatem na razie nie ma jeszcze podstaw do szczególnego niepokoju, natomiast każda uczelnia w swoim zakresie zdywersyfikuje możliwości w zakresie promocji i reklamy studiów. Odpadły również możliwości bezpośrednich kontaktów, np. na targach edukacyjnych, każda uczelnia szuka własnego sposobu na dotarcie do przyszłych kandydatów.  

Wszystko przenosi się do Internetu, w mojej uczelni trwają tzw. dni otwarte dwa razy w tygodniu. Przez godzinę oprowadzamy wirtualnie po szkole, są wystąpienia wykładowców i studentów. Planujemy takie spotkania do połowy czerwca, tym bardziej, że cieszą się sporą popularnością. Ale jedno się nie zmienia, najważniejszym źródłem informacji jest reklama szeptana. Dla prywatnych uczelni jest ważna, bo do nas przychodzą szczególni kandydaci, szukający opieki i wsparcia. I otrzymują je – podsumowuje aktualne problemy zawodowych uczelni niepublicznych prof. Tłokiński. Obraz tych problemów będzie głównym tematem zbliżającego się posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

Lidia Jastrzębska

 

http://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4785:uczelnie-niepubliczne-problem-z-praktykami-i-nie-tylko&catid=24&Itemid=119

Magnificencje, Szanowni  Państwo,

niniejszym informuję że w Newsletterze Akademickim Perspektyw,  w najnowszym numerze , ukazał  się  artykuł   –  wywiad   przedstawiający stanowisko Konferencji wobec istniejącej sytuacji pandemicznej.    Link do wydania poniżęj:

http://mail.perspektywy.pl/newsletter-akademicki/2020/newsletter_004.html


 

 Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w załączeniu przesłało  pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 2020 r. nr DSW.WNN.5013.74.2020.KT podpisane elektronicznie przez Panią  dr Annę Budzanowską – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pismo-monitorowanie kształcenia zdalnego


Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy,

pragnę przypomnieć, że od miesiąca, na zaproszenie Pana Premiera uczestniczę w cotygodniowych posiedzeniach Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19, reprezentując interesy uczelni zrzeszonych w Konferencji. W czasie spotkań w Ministerstwie drogą on-line omawiane są bieżące sprawy sytuacji w całym sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. W sprawach nurtujących Państwa Rektorów proszę kontaktować się drogą mailową z Biurem Konferencji (p. Joanna), a poruszane w korespondencji problemy będę starał się konsultować z odpowiednimi uczestnikami Zespołu.

               Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że korporacją umocowaną ustawowo do reprezentowania środowiska zawodowych uczelni niepublicznych i artykułowania ich interesów jest KRZaSP. Uczelnie, które mają pomysły i ochotę na współpracę w pomnażaniu wspólnego naszego dobra, mają stałe zaproszenie do działania. Pojawiające się, co jakiś czas ruchy „uzdrowicielskie” w naszym sektorze działają na własny rachunek i na odpowiedzialność ich liderów, na rzecz własnych sympatyków-wolontariuszy. Przy czym, efekt działań KRZaSP ogarnia swym zasięgiem cały sektor zawodowego szkolnictwa niepublicznego, również aktywistów niechętnych KRZaSP, a nie odwrotnie.

              Drogie Koleżanki i Koledzy, sytuacja pandemiczna uniemożliwiła nam spotkanie wiosenne, choć program był wcześniej ustalony. Mamy nadzieję na rychłą poprawę sytuacji, i jeśli los pozwoli, na spotkanie wczesną jesienią. Życzę zdrowia w wyjątkowo trudnym dla naszego sektora czasie i uporu w realizacji podjętych się misji prowadzenia uczelni. Damy radę, przetrwaliśmy już niejeden trudny czas.

 Z koleżeńskim pozdrowieniem –

prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP.

 


Magnificencje,   Szanowni Państwo,

 w realizacji postulatu przedstawienia sytuacji w sektorze niepublicznych uczelni zawodowych Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich przedstawia stanowiska Uczelni zrzeszonych w Konferencji odnośnie do oceny problemów związanych z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2.  (  treść pisma i kopia pisma w  formacie  pdf poniżej )

                            Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

                            Podsekretarz Stanu,  Dr Anna Budzanowska,  W a r s z a w a

                            Szanowna Pani Minister,

w realizacji postulatu przedstawienia sytuacji w sektorze niepublicznych uczelni zawodowych Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich przedstawia stanowiska Uczelni zrzeszonych w Konferencji odnośnie do oceny problemów związanych z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. Rektorzy swoje uwagi odnieśli do trzech głównych obszarów: 1.sytuacji zagrożenia ekonomicznego, 2. kształcenia on-line oraz 3. problemów realizacji praktyk zawodowych, stanowiących istotny element procesu nauczania zawodowego.

Ad 1.

Pogarszanie się sytuacji materialnej studentów, głównie studiów niestacjonarnych, związane z ich problemami zawodowymi (utrata miejsc pracy, zawieszanie wynagrodzń, obniżanie wynagrodzeń do 60% minimum płacowego, szczególnie w stosunku do zatrudnionych jako personel pomocniczy, znaczące ograniczenia w tzw. postojowym dla osób korzystających z umów cywilno-prawnych, wykluczenie osób na umowach krótkoterminowych, np. kina, gastronomia, koszty wynajmu mieszkań dla dojeżdżających do pracy, itp.) powoduje znaczące zaległości w płaceniu czesnego. Obniżenie przychodów z czesnego prowadzi nieuchronnie do zapaści finansowej uczelni:  koszty stałe, zagrożone działaniami windykacyjnymi (komornik), przy jednoczesnej realizacji dydaktyki metodą on-line, są rzeczywistością, która dla części studentów jest trudna do zrozumienia, stąd postawy roszczeniowe dotyczące rezygnacji z płacenia czesnego lub znaczącego jego obniżenia. Sprzyja temu niefortunna rekomendacja Ministerstwa dotycząca rezygnacji z pobierania czesnego, które jest przecież głównym źródłem finansowym, ustalającym roczny plan budżetowy i jego prawne obligacje. Na dokładkę, uczestnictwo niektórych uczelni w konkursach NCBiR, które potencjalnie zakłada możliwość poprawy infrastruktury dydaktycznej, w praktyce oznacza znaczące problemy finansowe, bowiem opóźnienia w płatnościach zaliczek przez IP na realizację projektów są tak duże (prawie rok), że uczelnie takich wydatków nie są w stanie udźwignąć. NCBiR natomiast pismami, chociażby ostatnie z 25 marca 2020,  przypomina, ze realizacja projektów ma przebiegać, mimo epidemii, zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Wymaga się dotrzymania warunków umowy po stronie uczelni a druga strona –IP warunków umowy nie dotrzymuje, tłumacząc się różnego rodzaju własnymi problemami. Obraz uszczuplania środków finansowych uczelni uzupełnić należy o wydatki na zabezpieczenia ochronne i dezynfekujące, koszty ochrony sanitarno-epidemicznej, dodatkowego sprzątania, itp., W tej sytuacji zachwiania płynności finansowej, żaden bank nie udzieli uczelniom kredytu, co w rezultacie prowadzić będzie do likwidacji uczelni a jednocześnie do indywidualnych dramatów studentów, nie mogących dokończyć swojej edukacji w wybranych przez siebie miejscach i kierunkach, z czym wiązali dalsze plany zawodowo-rozwojowe, i w co zainwestowali swoje życiowe oszczędności. Podobne niepokoje dotyczą  powodzenia w naborze na studia przy najbliższej rekrutacji.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a ślad za nią dokument z 18 kwietnia wprowadził znaczące zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów. Otwarta pozostaje sprawa Tarczy w odniesieniu do pracowników uczelni, które przeżywają głęboki kryzys i nie są w stanie wywiązać się z ról pracodawców? Jeśli chodzi o studentów, to dokument upraszcza dotychczasowe procedury przyznawania  świadczeń pieniężnych, dodatkowo zaś czyni rektora głównym dysponentem środków (poza komisją stypendialną) co przyśpiesza realizację wypłat. Jest to oczywiście początek drogi, której końca nie widać, niestety kondycja finansowa, jak nieszczęście, najbardziej dotyka najsłabszych. Wskazuje to na konieczność zwiększenia puli środków  stypendialnych przeznaczonych na zapomogi.  Możliwość studiowania dla szerokiej rzeszy studentów uczelni niepublicznych jest jedyną szansą na zmianę swego statusu zawodowego, praca w charakterze personelu pomocniczego, bez wykształcenia, w trybie umów krótkoterminowych, w zetknięciu z paraliżem epidemicznym przekreśla szanse życiowe niemałej liczby uczących się. Stąd miejsce tego typu problemów w kolejnych edycjach Tarczy Antykryzysowej wskazywane jest przez rektorów KRZaSP jako swoiście priorytetowe. Są to decyzje, których pominięcie lub marginalizacja  spowoduje straty społeczne, nie dające się usprawiedliwić. W ramach materii Tarczy Antykryzysowej winny się znaleźć rekomendacje bankowe do udzielania kredytów niskooprocentowanych na bieżącą działalność w czasie epidemii (i ograniczeń z nią związanych). Również rekomendacje do instytucji, które udzieliły uczelniom kredytów, np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby odroczyły bezkosztowo rygor spłaty na czas epidemii, w tym również składki ZUS. Niepubliczne uczelnie zawodowe nie proszą o jałmużnę, by realizować swoją społeczną misję edukacyjną. Oczekują od Władz czasowego wsparcia w formie rozluźnienia rygorów zobowiązań płatniczych, również żeby wsparły tę część studiujących, którzy nagle znaleźli się beż środków do życia. Może nisko oprocentowane kredyty?

Ad 2.

O odpowiedzialnym traktowaniu swoich funkcji edukacyjnych niepublicznego szkolnictwa zawodowego świadczy fakt, że w miarę szybko pojęto kształcenie drogą on-line, co przyjęte zostało przez większość studentów z uznaniem i zrozumieniem (choć jest część studentów, której jest trudno się odnaleźć w tym świecie kształcenia), mimo występujących na początku pewnych trudności, proces dydaktyczny przebiega na ogół zgodnie z planem studiów. MNiSW ograniczyło się jednak do wydania rozporządzenia i nałożenia na uczelnie obowiązku prowadzenia zajęć w formie e-learningu, nie zapewniając szkołom wyższym realnego wsparcia, np. w zakresie udostępnienia stosownego oprogramowania czy świadczenia doradztwa prawnego odnośnie do kwestii praw autorskich. Wobec zaistniałej sytuacji, istotnym ułatwieniem dla uczelni byłoby powstanie i zapewniony wolny dostęp do centralnego repozytorium gotowych kursów do przedmiotów prowadzonych zdalnie.   Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż nie wszyscy studenci dysponują odpowiednim sprzętem elektronicznym, nie wszędzie też sięga łącze internetowe. Zwiększone są również koszty studentów z korzystania z Internetu, o co niektórzy studenci się upominają. Natomiast nauczyciele akademiccy, którzy doświadczają tych samych problemów mają zorganizowany dostęp do sprzętu w uczelniach. Jednakże  nie wszystkie zajęcia dadzą się przeprowadzić w warunkach on-line. Do niektórych zajęć wykorzystywane są programy licencjonowane np. AutoCad, Fotoschop , SAP itp, z których można korzystać tylko w laboratoriach uczelnianych a nie w domu studenta czy nauczyciela. Podobny problem jest z zajęciami projektowymi z architektury, szczególnie na młodszych latach tj  pierwszym i drugim roku. Jest to szczególny problem dla uczelni zawodowych kształcących w ramach kierunków o profilu praktycznym (np. – zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, kliniczne). W sposób szczególny dotyczy to kierunków związanych z obszarem nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Sprawa wymaga rekomendacji  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kierunków medycznych w kontekście realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (kierunki są standaryzowane, co uniemożliwia de facto podejmowanie własnych, niezależnych decyzji w obszarze programu studiów). Rektorzy tego typu uczelni pytają, czy np. w związku z sytuacją epidemiczną MNiSW rozważyłoby możliwość przeprowadzania praktycznego egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo wg standaryzowanego egzaminu w warunkach symulowanych na terenie Uczelni wg standardu OSCE?

Ad 3.

Liczne wątpliwości Rektorów dotyczące podstaw odbywania i zaliczenia praktyk studenckich objętych programem studiów zgłaszane przed 01.04.2020 częściowo wyjaśniają rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich MNiSzW z dnia 01.04.2020 r. Ocenę podstaw zaliczenia praktyk zostawia się Władzom uczelni, w tym możliwość skrócenia czasu ich odbywania, co szczególnie ważne jest w odniesieniu do studentów kończących w tym roku studia. Ważne jest, by zostały osiągnięte efekty uczenia się, Pozostają praktyki pedagogiczne, choć światełkiem w tunelu jest zapowiedź otwarcia żłobków i przedszkoli w maju. Postulat jaki się rodzi w ocenie rzeczywistości epidemicznej jako modulatora realizowania praktyk (brak dobrej woli i chęci pracodawców do przyjmowania studentów na praktyki) to rekomendacja rządowa, może w najbliższej edycji Tarczy odnośnie do otwarcia się miejsc praktyk, co umożliwiłoby terminowe kończenie studiów zgodnie z wymogami akademickimi.

 

Z poważaniem

Przewodniczący   Konferencji Rektorów Zawodowych Szkoł Polskich

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

 

Pismo w formacie  pdf poniżej:

   2020,04.21 MNISW


W  dniu  16  kwietnia  2020  r. Wojciech Murdzek został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://www.gov.pl/web/nauka/wojciech-murdzek-nowym-ministrem-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego

Minister Wojciech Murdzek


Magnificencje, Szanowni Państwo,

 życzę wszystkim aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, spokój oraz wzajemną życzliwość. By dały odpoczynek i refleksję  w tym pełnym zadumy czasie   

Przewodniczący prof. Waldemar Tłokiński wraz z Prezydium KRZaSP

 

____________________________________________________________

XXVIII ZP KRZaSP  22-23.04.2020r. – przesunięcie terminu.

Magnificencje, Szanowni  Państwo,

w zawiązku  z  zaistniałą  sytuacją epidemiczną, Prezydium KRZASP  podjęło  decyzję  o przesunięciu terminu  XXVIII Zgromadzenia Plenarnego Konferencji  na czas późniejszy.

O nowym terminie członkowie Konferencji zostaną powiadomieni osobnym komunikatem.


W dniu dzisiejszym(18.03.2020r.)  zostało wysłane pismo do MNISW, do P. Premiera,  Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego,  dr Jarosława  Gowina,  dotyczące  komunikatu nt. zawieszenia pobierania opłat za studia, umieszczonego  na stronie internetowej Ministerstwa                     

Pismo 2020.03.18 MNISW

  Szanowny Panie   Premierze,

w związku z pojawieniem się na stronie Ministerstwa Nauki zalecenia, aby zawiesić pobieranie pieniędzy od studentów z uwagi na sytuację epidemiczną, środowisko uczelni niepublicznych skupionych w Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oczekuje natychmiastowego usunięcia tej rekomendacji. Jej obecność na stronie w takiej formie językowej grozi niewyobrażalnym chaosem finansowym, a także możliwą nieodwracalną destrukcją funkcjonowania uczelni niepublicznych, których działalność możliwa jest jedynie w oparciu o uzyskane środki od studentów. Zwracamy uwagę, że na czesne składają się zobowiązania prawem ustalone: koszty stałe na opłacanie infrastruktury, pensje nauczycieli zagwarantowane umowami, kredyty na spłatę wierzytelności uzasadnionych warunkami uczenia ( w tym niezbędne remonty). Czy Ministerstwo planuje pokrycie tych kosztów w formie niezbędnej pomocy? Czy przewiduje starania o pakiet antykryzysowy dla sektora niepublicznego w zaistniałej sytuacji? Nauczyciele akademiccy, pozostając w domu, aktywnie uczestniczą w procesie zdalnego kształcenia, ten proces trwa do czasu powrotu na uczelnie, dla wielu jest to jedyne miejsce pracy. Staramy się wszelkimi siłami, aby w terminie można było dokończyć semestr (i studia). Brak wpłat oznaczać będzie nieplanowaną katastrofę finansową, zajęcie przez komorników majątków uczelni, odejście nauczycieli i procesy o odzyskanie należnych a niewypłaconych pensji, a nade wszystko zmarnowany czas niedokończonych a opłaconych studiów, w związku z zamknięciem działalności uczelni. Zdumiewa jednocześnie fakt, że decyzja zamieszczenia tego zalecenia nie była konsultowana ze stroną sytuacji, głównie z Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, jako umocowaną w Ustawie reprezentantką środowiska zawodowych uczelni niepublicznych.

Pragniemy zaznaczyć, że władze uczelni niepublicznych niezwykle troskliwie odnosiły się i odnoszą do indywidualnych losów studentów, udzielając wszelakiej pomocy, czy to w formie odroczenia spłat należności, czy rozłożenia na raty, czy wreszcie w innych formach, by umożliwić studiujących dokończenie nauki, i tę troskę należy pozostawić uczelniom, bez wyręczania ich w normalnych działaniach, uczciwych i przyzwoitych. Część studentów otrzymuje przecież stypendia, część w razie potrzeby zapomogi.

               W konkluzji:      oczekujemy, jako pilne, zdjęcia ze strony niefortunnej rekomendacji, która natychmiast dotarła do mediów i jest rozpowszechniana, gdyż jej skutki grożą zwrotną falą trudnych do policzenia roszczeń na drodze prawnej, i w efekcie trudną do wyobrażenia tragedią całej rzeszy studiujących na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w sytuacji

W imieniu środowiska zawodowych uczelni niepublicznych, z wyrazami szacunku

Przewodniczący   KRZaSP  , prof. Waldemar  Tłokiński

 


Rekomendacje MNISW  dotyczące  zdalnego  nauczania znajdują się  na  stronie  Ministerstwa: 

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego

Centrum pomocy jest czynne w godzinach 8-20 we wszystkie dni tygodnia.

W celu wsparcia uczelni w zakresie kształcenia na odległość uruchomione zostało centrum pomocy pod adresem e-learning@opi.org.pl.

Zwracamy się z prośbą do Rektorów, aby w miarę swoich możliwości,  wsparli  Kuratoria Oświaty na swoim terenie w przygotowaniu  kursów online na potrzeby kształcenia.

 1. Wykorzystanie zasobów uczelni, które posiadają infrastrukturę i kompetencje poprzez wykorzystanie istniejących na tych uczelniach narzędzi do zdalnego przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz specjalistów.
 2. Wykorzystanie dostępnych na uczelniach platform komunikacji on-line (webinaria, wideokonferencje, wirtualne pokoje spotkań itp.) do zastąpienia zajęć odbywających się tradycyjnie w formie wykładu lub seminarium.
 3. Zaangażowanie istniejących na uczelniach struktur wsparcia w tworzeniu e-zasobów edukacyjnych do udzielania pomocy i konsultacji jednostkom, które nie mają dużego doświadczenia w tym zakresie.
 4. Analizę e-zasobów posiadanych przez uczelnie oraz udostępnianie w formule otwartej wybranych kursów on-line oraz e-materiałów, które mogą pokazać dobre praktyki w zakresie tworzenia zdalnych materiałów edukacyjnych.
 5. W przypadku udostępniania kursów oraz e-zasobów otwartych preferowane wskazywanie w prosty sposób licencji (np. https://creativecommons.pl/wybierz-licencje/), które pozwolą na wykorzystanie przez innych materiałów z poszanowaniem zasad prawa autorskiego.
 6. Wykorzystanie platformy www.navoica.pl, której właścicielem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narzędzie to umożliwia tworzenie i zamieszczanie kursów online i materiałów dydaktycznych. Szczegółowe informacje oraz pomoc można uzyskać wysyłając wiadomość na adres navoica@opi.org.pl.

Na  stronie internetowej  MNISW  znajdują  się  m.in.  również  adresy  otwartych  zasobów oraz darmowe platformy  i aplikacje do  zdalengo  studiowania i  uczenia się: 

 1. https://navoica.pl/
 2. https://enauczanie.pg.edu.pl/lab/

 

——————————————————————————————————————-

Międzynarodowy Salon Edukacyjny 2020 odbędzie się w  dniach 6-7 marca 2020 r.

Zainteresowanych odsyłamy do  informacji o tym wydarzeniu pod adresem: www.salon.perspektywy.pl

Warszawski Salon Liceów, targi uczelni z kraju i zagranicy, wykłady ekspertów OKE w Warszawie, warsztaty, spotkania z doradcami zawodowymi – tak, w największym skrócie będzie wyglądał program XXXIII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2020, który odbędzie się w dniach 6-7 marca w Pałacu Kultury i Nauki

_______________________________________________________________________

 

Magnificencje, Szanowni Państwo, 

z okazji  Nowego 2020 Roku wielu  sukcesów i  wszelkiej pomyślności   życzy

Przewodniczący  prof. Waldemar Tłokiński  wraz z  Prezydium Konferencji

 


Bezpłatna Konferencja – Edu IT Trends : Kierunki rozwoju technologii dla uczelni wyższych
 Już 27 listopada 2019 w Warszawie odbędzie się Konferencja, która ma na celu zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowania nowych technologii. Wizerunek uczelni budowany jest poprzez jej potęgę naukową oraz to ważne kryterium, jakim jest innowacyjność. Wystąpienia poprowadzą największe autorytety środowiska naukowego, a także eksperci zajmujący się informatyzacją. Porozmawiamy o obecnych wyzwaniach jakie stoją przed uczelniami wyższymi, czym się sugerować przy wyborze rozwiązań oraz jakie technologie wdrażać, aby usprawnić zarządzanie placówką i podnieść jej poziom innowacyjności.

Spotkanie będzie idealnym miejscem do wymiany doświadczeń oraz dyskusji z ekspertami branżowymi. Podczas najbliższej edycji wydarzenia, chcemy odpowiedzieć na pytanie, jak ważnym elementem jest odpowiedni poziom innowacyjności. W programie wydarzenia m.in

 

 • Inteligentne usługi IT w służbie uczelni wyższej. Dr Inż. Paweł Lubomski, Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej
 • Delegacja bez kartki i długopisu – w pełni cyfrowe dokumenty w obiegu elektronicznym
  Maciej Sysak, Uniwersytet Łódzki
 • Efektywny e-learning. Metoda czy technologia? Dr Stefan Nowicki,Uniwersytet Wrocławs


Aby wziąć bezpłatny udział w konferencji, wystarczy zarejestrować się na stronie: http://eduittrends.pl/#rejestracja

Uwaga, ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

9:30 | Środa, 27 listopada 2019.
Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A
Strona internetowa wydarzenia: http://eduittrends.pl/

Serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji na konferencję

 

XXVII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP  odbędzie  się w  Warszawie  w  dniach  17-18 października   br  w  siedzibie  Warszawskiej Wyższej  Szkoły   Informatyki, przy  ulicy  Lewartowskiego 17,  Warszawa.   Władze  Konferencji  i Uczelni bardzo serdeczne zapraszają.  Spotkanie  rozpocznie się  o  g.  15ej.

Szczegółowe  informacje  w zakładce  Zgromadzenia Plenarne. 

 

 

Nowy  Rok Akademicki  2019 / 2020

Magnificencje,  Szanowni  Państwo, Społeczności Akademickiej,

Waszym Magnificencjom, całej Społeczności Akademickiej i Przyjaciołom w imieniu Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich i  własnym składam serdeczne życzenia szczęśliwych momentów, poczucia sprawstwa w Nowym Roku Akademickim 2019/2020, w pokoju i zdrowiu.

Przewodniczący KRZaSP      prof. Waldemar Tłokiński

 


Program Studia z Przyszłością. Zaproszenie  do  udziału  w konkursie Fundacji Rozwoju  Edukacji i  Szkolnictwa Wyższego

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w V edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, którego jest organizatorem merytorycznym . Uzyskanie naszego Certyfikatu zapewnia rozpoznawalność kierunku i jego promocję w ogólnopolskiej skali. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku studiów jako przyszłościowych, odpowiadających na potrzeby rynku pracy, oferujących wysoką jakość kształcenia. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” to akademicka elita w skali całego kraju!

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 13 grudnia 2019 roku (piątek).

Więcej na www.studiazprzyszloscia.pl

 


Konferencja: „Uczelnia na miare potrzeb ” –  21.11.2019 r. Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku – studentów. Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

„Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się  21 listopada 2019 roku w Warszawie.

Wymagana rejestracja->

Podczas konferencji zostanie poruszona m.in.  taka tematyka jak:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Uczelnia w chmurze
 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • ….

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią..

 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe……

       Naszą grupą docelową są przedstawiciele uczelni wyższych: rektorzy, dziekani, kanclerze, kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi dziekanatów, centrum informatyki.

Wstęp dla wyżej wymienionych osób bezpłatny!Link do wydarzenia: strona www->>>

Kontakt z organizatorem:Mariola Urbanowicz
tel. +48/531 645 512
e-mail: mariola.urbanowicz@pirbinstytut.pl

 


KONFERENCJA IBE  MEN

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w seminarium warsztatowym dotyczącym rozwijania umiejętności społecznych i obywatelskich osób dorosłych.
Seminarium realizowane jest w ramach prac na częścią szczegółową Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU). Jednym z celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności jest kształtowanie umiejętności społecznych i obywatelskich u dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Podczas seminarium będziemy wspólnie dyskutować między innymi o tym, jak:
rozwijać ofertę kształcenia i szkolenia w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich osób dorosłych;
poprawić kształcenie i doskonalenie osób uczących innych w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich osób dorosłych;
rozwijać te kompetencje w różnych miejscach i formach – w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się nieformalnego.
Celem seminarium jest zdiagnozowanie wyzwań związanych z kształtowaniem umiejętności społecznych i obywatelskich u osób dorosłych oraz wypracowanie planu działań – rekomendacji do roku 2030. Podczas spotkania wykorzystane zostaną aktywne metody warsztatowe oraz elementy analizy SWOT i PEST.
Jesteśmy przekonani, że przydatność Zintegrowanej Strategii Umiejętności i wyznaczonych w niej kierunków działań zależy od zaangażowania szerokiego grona zainteresowanych stron, które wniosą swój głos, informacje i spostrzeżenia na temat procesu kształtowania, dostarczania i wykorzystania umiejętności w kraju.
Seminarium warsztatowe odbędzie się dnia 31 lipca 2019 roku w Warszawie.

Z wyrazami szacunku
Zespół ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Instytucie Badań Edukacyjnych


Kandydatury – PKA do 30.06.2019 r.

2019-05-28

Magnificencje,

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2020-2023)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję trwającą od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 Dokładne informacje,  na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-w-sprawie-mozliwosci-zglaszania-kandydatur-na-czlonkow-polskiej-komisji-akredytacyjnej-kadencja-2020-2023


Konferencja Bukareszt 20-21.06.2019 r.

2019-05-28

HEInnovate
Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education
Bucharest 20-21 June 2019

We have the pleasure to inform you that the European Commission, in partnership with the OECD and the Romanian Ministry of National Education will be holding in the framework of the Romanian EU Presidency an HEInnovate conference on “Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education” in Bucharest on 20-21 June 2019.
The event is hosted by the Politehnica University of Bucharest.   
This event will bring together around 200 participants from all over Europe with an emphasis on representatives and decision makers from higher education institutions, associated bodies, public bodies and ministries.
In addition to the launch of the HEInnovate country report for Romania, the event will feature plenary sessions with high-level speakers and parallel, highly interactive working sessions, all around the topic of the innovative and entrepreneurial higher education institution and system.
It will be a unique opportunity to share and discuss your experiences, compare examples of good practice, to network and to learn from each other.
For additional information about the event and registration, please access http://heinnovatebucharest2019.eu/

We are looking forward to meeting you in Bucharest.

Kind regards,

The HEInnovateTeam


NKN Forum Gdynia 20.05.2019

2019-05-07


Magnificencje,  szanowni  Państwo,

w dniu 20 maja 2019 r. w murach Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się Narodowy Kongres Nauki – Forum. Tematem trzeciej odsłony NKN Forum będzie :   Kształcenie. W ramach przyjętej formuły spotkania planowane są kwestie: wpływu nowej Ustawy na kształcenia, organizacji kształcenia w uczelniach, dostosowania programów studiów do nowych regulacji prawnych oraz nowoczesne metody kształcenia. Dbałość o jakość kształcenia. Na tym polu istotne będzie zaprezentowanie doświadczeń i wyzwań z perspektywy uczelni. Profesor  Tłokiński weźmie  udział w Forum w charakterze eksperta, i wystąpi w sesji plenarnej nr. 1, pt.:  „Jakość kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego – rozwiązania prawne i organizacyjne”

Wstęp i moderacja:
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski;

Paneliści:
– prof. dr hab. Maria Próchnicka Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersytet Jagielloński;
– prof. dr hab. Waldemar Tłokiński Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Rektor Ateneum Szkoła Wyższa;
– dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ndzw Rektor PWSZ w Nowym Sączu;
– Dominik Leżański Przewodniczący PSRP, Politechnika Łódzka.

Cały   program  na  stronie  NKN Forum. 

Rejestracja : 
Program wydarzenia, informacje logistyczne oraz formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem www.amw.gdynia.pl/NKN


Konferencja PIRB Uczelnia na miarę potrzeb 16.05.2019 r

2019-04-16

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji   zorganizowanej przez  Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.  :  „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 16 maja 2019 roku w Warszawie.
Informacje  o  Konferencji   na  stronie  : http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-16-05-2019

W programie m.in:
– Kamil Bolek – Chief Marketing Office w LifeTube „Ponad 2 miliony osób na jednym wykładzie. Jak wygląda nowoczesna edukacja i jej promocja w świecie YouTube”
(Jak dotrzeć do pokolenia Y oraz Z? Czym jest profesjonalny influencer marketing i czy może być skutecznym narzędziem do promocji uczelni? Prelegent opowie o sile influencerów na YouTube. Na przykładach pokaże i wyjaśni – jakie efekty może przynosić influencer marketing i jak mądrze z niego korzystać. )

– Artur Kisiołek – Dziekan i Profesor Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. „Cyfrowa transformacja marketingu szkół wyższych”
(W ramach wykładu omówiona zostanie potrzeba zarządzania marketingowego uczelnią wyższą. Następnie przedstawiona zostanie problematyka digitalizacji współczesnego marketingu, w tym między innymi ewolucja koncepcji marketingowych, wpływ internetu na marketing mix oraz zmiany w relacjach klient-firma. Dalsze rozważania prowadzone będą w odniesieniu do podstawowych współczesnych problemów marketingu online. W ostatniej części przedstawione zostaną wybrane wyniki dwóch edycji projektu badawczego pt. „Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej szkół wyższych” ze szczególnym naciskiem na zagadnienia z obszaru promocji online, Social Media i Mobile Marketing.)

– Przedstawiciel Partnera konferencji Euroimpex SA
„Rozwiązania informatyczne i technologiczne dla nowoczesnych wyższych uczelni – jak pozyskać na nie nawet 100% dotacji?”

– Maciej Marciniak – MW Concept Sp. z o.o. 
„Nowatorskie systemy głosowań w organach uczelni wyższych oraz elektroniczny obieg dokumentów”
(Firma MW Concept Sp z o.o. jest liderem na rynku samorządowym w sprzedaży unikalnych rozwiązań informatycznych do obsługi organów stanowiących wszystkich szczebli. Sztandarowa aplikacja firmy pod nazwą eSesja funkcjonuje w blisko 700 polskich samorządach. Innowacyjne rozwiązania różnych systemów głosowań są tym elementem aplikacji, który znajduje zastosowanie w firmach, korporacjach, a także na uczelniach wyższych.)

– Dariusz Kąkol – Pełnomocnik Zarządu, LSS BB  „Renesans w zarzadzaniu majątkiem uczelni”
– Andrzej Szandała – Kierownik projektu, INTERSIEĆ „Machine learning w nauczaniu online”
– dr hab. Marcin Gębarowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kryzysowego
„System identyfikacji wizualnej w służbie tworzenia spójnego wizerunku uczelni”


EDU IT TRENDS konferencja 30.05.2019 r. Warszawa

2019-04-16

Szanowni Państwo,
Zapraszamy  Państwa do udziału  w Konferencji : wydarzenia, poświęconego nowoczesnym technologiom dla uczelni wyższych.
Konferencja  EDU IT TRENDS odbędzie się 30 MAJA 2019 w Warszawie.

 

Zagadnienia, które będą poruszane podczas wydarzenia:

 • Systemy do zarządzania Uczelnią,
  • Elektroniczny obieg dokumentów w placówce oświatowej wyższego szczebla,
  • Cyfrowy Dziekanat,
  • Elektroniczna legitymacja studencka,
  • Elektroniczna karta pracownika Uczelni,
  • Infrastruktura PKI,
  • Oprogramowanie antyplagiatowe,
  • Platformy e-learningowe,
  • Elektroniczna rekrutacja,
  • Cyfrowe biblioteki,
  • Interaktywne i bezprzewodowe systemy egzaminowania,
  • Mobilne i bezprzewodowe systemy głosowania,
  • Nowoczesne systemy bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz sieci,
  • Informatyzacja szkół wyższych w świetle polskiego prawa,
  • Technologie informacyjne na zajęciach dydaktycznych,
  • Platformy komunikacyjne oraz sprzęt multimedialny.

Strona internetowa wydarzenia: http://eduittrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.
Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

 

Kontakt z organizatorem:
tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl


EduFakty Gniew 25-26.04.2019r.

2019-04-02

Konferencja.   EduFakty   zaprasza na  VI Konferencję Rektorów i  Zarządzających   Szkołami  Wyższymi w  kwietniu  25-26, br  do  Gniewu nad Wisłą.

 Wiecej  informacji 


Konferencja 9.04.2019 Warszawa

2019-04-02

Fundacja Rozwoju Edukacji  i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej 

Ewaluacja jakości działalności naukowej po wejściu w życie Konstytucji dla nauki.
Jak przygotować się do nowej oceny parametrycznej dyscyplin naukowych?

Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2019 roku w Warszawie (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, ul. Jagiellońska 82D).

Więcej informacji: 

Szczegółowe informacje:


– Strona internetowa Konferencji – kliknij!

-Program Konferencji wraz z charakterystyką prelegentów – pobierz!

-Zgłoszenie udziału – pobierz!

-Informacje organizacyjne – kliknij!


NKN Forum 2019

2019-03-08

Rozpoczął  się cykl ogólnopolskich debat środowiskowych dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego.
Pierwsze ze spotkań odbyło się   w Łodzi.  Kolejne  20  marca  2019 w Toruniu.
Pełna informacja  na stronie: https://nkn.gov.pl/nkn-forum/


XXVI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 21-22.03.2019

2019-02-15

Magnificencje, Szanowni Państwo, 
bardzo bardzo serdecznie zapraszamy na XXVI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, organizowane we współpracy z Warszawska Wyższą Szkołą Informatyki. Zgromadzanie odbywać będzie się w dniach 21-22 marca ( czwartek – piątek) w Warszawie w siedzibie WWSI przy ul. Marka Edelmana 17, Warszawa.

 W programie oprócz gości z RGNiSW, MNiSW zaplanowaliśmy wystąpienie Rektora SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, prof. Romana Cieślaka pt. Refleksje o sytuacji szkolnictwa niepublicznego w związku z Ustawą 2.0.

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie XXVI ZP KRZASP i Zgłoszeniu. Obrady Zgromadzenia Plenarnego ogólnego zaplanowaliśmy na g. 14: 00. Rejestracja uczestników od g. 13ej

Bardzo prosimy o jak najszybsze nadsyłanie zgłoszeń do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki i rezerwację hotelu.

Program XXVI ZP 1. Bez Prezydium.doc
zgloszenie ZP KRZaSP.doc


Konferencja GigaCon 16.04.2019 Warszawa IT w Uczelnich

2019-02-08

Bezpłatna konferencja  IT w Uczelniach GigaCon 16 kwietnia 2019 r.
Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji uczelni  wyższych.
Firmy IT przedstawią swoje rozwiązania, które usprawnią  zarządzanie oraz podniosą poziom innowacyjności uczelni. Wykłady poprowadzą również eksperci, którzy opowiedzą  o ciekawych przypadkach, wdrożeniach i nowych trendach.

Jakie systemy wybrać? Czym się sugerować? Jakie wyzwania stoją przed działami IT uczelni wyższych? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi usłyszą uczestnicy kolejnej edycji  konferencji marki GigaCon.

W agendzie pojawiły się już pierwsze tematy:

 1. Analiza i synteza najnowszych tendencji związanych z informatyzacją uczelni wyższych na przykładzie Politechniki Warszawskiej
  – Kazimierz Waćkowski (Politechnika Warszawska)
 2. Systemy jednokrotnego logowania w Federacji PIONIER.Id
  – Tomasz Wolniewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Tematyka konferencji:

 • systemy wspomagające zarządzanie, rekrutację oraz pracę dziekanatu
 • systemy finansowo – księgowe, kadrowo – płacowe
 • systemy antyplagiatowe
 • systemy biblioteczne
 • systemy egzaminowania on-line
 • e-learning
 • Elektroniczna Legitymacja Studencka
 • elektroniczny obieg dokumentów w firmie
 • informatyzacja uczelni wyższych w świetle prawa
 • projekty unijne
 • rozdzielenie środków unijnych w budżecie uczelni
 • bezpieczeństwo uczelnianych sieci informatycznych
 • motyw sztucznej inteligencji
 • ochrona danych osobowych
 • przepływ informacji

Link do bezpłatnej rejestracji:  https://gigacon.org/event/uczelnie_waw_19/


Zespół ds monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

2019-02-05

Konstytucja dla Nauki jest pierwszą od lat kompleksową modyfikacją podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią, dlatego skala zmian, jakie idą za nową ustawą, jest znacząca. Przepisy ustawy wdrażane są stopniowo, co daje czas i możliwość na właściwe wykorzystanie nowych szans w zarządzaniu uczelnią. Od tej pory nad optymalnym wcielaniem w życie Konstytucji dla Nauki czuwać będzie powołany na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespół do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

W  zespole przedstawicielem  KRZaSP  jest   prof.  Marcin Krawczyński,   prof. nadzw. w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie oraz  Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Szczegółowe  informacje :
https://www.gov.pl/web/nauka/zespol-ds-monitorowania-wdrazania-reformy-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-powolany


Elektroniczny Obieg Dokumentów Warszawa 17.01.2019 r.

wersja do druku | 2019-01-04

BUSINESSMAN INSTITUTE ZAPRASZA PAŃSTWA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

TERMIN: 17 STYCZNIA 2019 R.

MIEJSCE: WARSZAWA,  BUSINESSMAN INSTITUTE, TRAKT LUBELSKI 40A

PROGRAM

8.30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

8:50

Otwarcie i prowadzenie konferencji
Monika Pietruszyńska, Astrafox

9.00

Obieg faktur od skanowania do raportowania i portal pracowniczy
Przemysław Sołdacki, Prezes, Astrafox

9.30

Wystąpienie Merytoryczne
Ewa Kadys-Braumberger, kierownik działu handlowego, 
AURA Technologies

10.00

ELO ECM Suite 11 – poczuj cyfrową przewagę:
I. Cyfrowe Akta osobowe
II. ELO – Jak łatwo przestrzegać wymogi RODO

Elke Schoenemann, Sales Manager Poland, ELO Digital Office

10.40

Przerwa na kawę

11.00

Wystąpienie Partnera Merytorycznego konferencji

11.40

Podpis elektroniczny w kontekście rozporządzenia eIDAS
Tomasz Sekutowicz, Country Manager Poland, Avaintec

12.00

Przerwa na kawę

12.20

Wystąpienie Partnera Merytorycznego konferencji

12.50

Doświadczenia wynikające ze stosowania RODO w praktyce
Artur Piechocki, Radca Prawny, Kancelaria APLaw

13.20

Robot cyfrowy w służbie Elektronicznego Obiegu Dokumentów
Danuta Kajrunajtys, Wykładowca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Izba Rzeczoznawców PTI

14.00

Podsumowanie, zakończenie konferencji

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONFERENCJI JEST REJESTRACJA ZA POMOCĄ FORMULARZA: LINK DO FORMULARZA


Konferencja EDU IT TRENDS 28.11.2018r.

2018-11-20

EDU IT TrendsKIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DLA UCZELNI WYŻSZYCH

Odpowiedni poziom innowacyjności uczelni jest niezwykle istotnym wskaźnikiem w rankingach. Jest to również ważny element w procesie pozyskiwania studentów. Wizerunek uczelni budowany jest poprzez jej potęgę naukową oraz to ważne kryterium, jakim jest innowacyjność. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowanie nowych technologii. Wystąpienia poprowadzą największe autorytety środowiska naukowego, a także eksperci zajmujący się informatyzacją. Porozmawiamy o obecnych wyzwaniach jakie stoją przed uczelniami wyższymi, czym się sugerować przy wyborze rozwiązań oraz jakie technologie wdrażać, aby usprawnić zarządzanie placówką i podnieść jej poziom innowacyjności.

Zapraszamy do rejestracji!

odbędzie się 28 LISTOPADA 2018 roku w Warszawie

W programie wydarzenia m.in.:.

RODO – CZYLI JAK PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE NA UCZELNI ZGODNIE Z PRAWEM Wioletta Jaroń  

BEZPIECZEŃSTO IT W ŚRODOWISKU UCZELNI WYŻSZYCH Krzysztof Młynarski, Teleinformatica

NOWE ZASADY W WALCE Z PLAGIATEM Anna Jędrzejczyk, Plagiat.pl

WYZWANIA ZWIĄZANE Z DECYZJĄ ZMIANY ORAZ WYBOREM ZINTEGROWANEGO KLASY ERP W PAŃSTWOWYCH UCZELNIACH WYŻSZYCH
Tomasz Piontek, UMK

EFEKTYWNOŚĆ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W TEORII I PRAKTYCE – TRENDY METODYCZNE, TECHNOLOGIA, A OCZEKIWANIA ODBIORCY
Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

TRENDY EDTECH W 2018 ROKU
Krzysztof Wojewodzic, Vistula University

Strona internetowa wydarzenia: http://eduittrends.pl/
Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!
Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.
Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Kontakt z organizatorem:
tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl


Konferencja 21-22.11.br

2018-11-13

Szanowni Państwo,
 przekazuję zaproszenie Pana Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do udziału w międzynarodowym wydarzeniu promocyjnym  programu NATO „Science for Peace and Security” (SPS), organizowanym w dniach 21-22 listopada br. w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stałym Przedstawicielstwem  Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych z prośbą o Państwa udział oraz upowszechnienie wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych podmiotów. Wydarzenie to ma na celu popularyzację wiedzy o programie wśród polskich i zagranicznych  podmiotów potencjalnie zainteresowanych współpracą w celu przyszłej  realizacji  międzynarodowych projektów o charakterze naukowym lub szkoleniowym.

Program koncentruje się na poniższych obszarach tematycznych:

 1. Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych,
 2. Bezpieczeństwo energetyczne,
 3. Bezpieczeństwo cybernetyczne,
 4. Przeciwdziałanie zagrożeniom z zakresu CBRN,
 5. Bezpieczeństwo środowiskowe,
 6. Wspieranie misji i operacji NATO,
 7. Nowe technologie z zakresu bezpieczeństwa,
 8. Bezpieczeństwo granic i portów,
 9. Rozminowywanie,
 10. Wymiar ludzki i społeczny działań prowadzonych przez NATO.

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się w  materiałach informacyjno – promocyjnych programu: https://www.nato.int/cps/en/natohq/141769.htm
Informacje  szczegółowe  na  stronie MNiSW:
https://www.archiwum.nauka.gov.pl/en/nato-science-for-peace-and-security-sps-programme-information-day/


Konferencja PIRB Uczelnia na miarę potrzeb 21.11.br

2018-11-06

 Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 21 listopada 2018 roku w Warszawie.

Tematyka konferencji: 1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning – więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni – pozyskanie i rozliczenie
2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów

http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-21-11-2018


List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Piotra Müllera.

2018-11-06

Szanowni Państwo,
w załączniku  list Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Piotra Müllera.

list MPM 31 10 2018.pdf
www.konstytucjadlanauki.gov.pl


Konferencja 5.11.2018

2018-10-30

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ma zaszczyt zaprosić do udziału w bezpłatnej Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week.

Głównym celem wydarzenia jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego. W trakcie paneli dyskusyjnych eksperci będą poruszać kwestie kształcenia umiejętności dla gospodarki i diagnozowania zapotrzebowania na nie.

Ważnym elementem spotkania będzie uroczyste wręczenie nagród ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel z POWER-em”, w którym wyróżnieni zostaną nauczyciele różnych obszarów nauczania,  którzy biorąc udział w wyjazdach zagranicznych w ramach Programu  Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach edukacja szkolna oraz kształcenie i szkolenia zawodowe w latach  2014-2017, zdobyli wiedzę i umiejętności, pozwalające na opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do pracy z uczniami.

Równolegle do wystąpień i dyskusji ekspertów będą odbywały się targi, w ramach których przedstawiciele  szkół zawodowych różnych branż, beneficjenci Programu Erasmus+,  zaprezentują swoje umiejętności i opowiedzą o atrakcyjności  zmieniającego się kształcenia zawodowego oraz współpracy z pracodawcami i wyższymi szkołami zawodowymi. Wśród nich zobaczymy najbardziej utalentowanych polskich uczniów, którzy we wrześniu w Budapeszcie rywalizowali w EuroSkills, czyli europejskim turnieju umiejętności zawodowych.

Serdecznie zapraszamy udziału w konferencji i targach.

Rodzaj spotkania: Konferencja i targi
Termin spotkania: 5 listopada 2018
Miejsce:  Centrum Konferencyjne PGE Narodowy, Narodowy
Program konferencji: program

Zapraszamy do rejestracji: https://vetweek.webankieta.pl/


Konferencja PIRP 12.10.2018

2018-09-21

Szanowni   Państwo,
W  2018 roku, Polska Izba Rzeczników Patentowych obchodzi setną rocznicę powstania zawodu rzecznika patentowego. Aby upamiętnić to wydarzenie i zaznaczyć stulecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce, Polska Izba Rzeczników Patentowych we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii organizuje Konferencję „Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy”.  w dniu 12 października 2018 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, w Sali „Pod Kopułą”.

Zaproszenie na Konferencję PIRP.pdf

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
Sto lat temu, w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. W tym samym roku Marszałek Józef Piłsudski wydał dekret ustanawiający Polski Urząd Patentowy, co stworzyło podwaliny dla powstania zawodu rzecznika patentowego.
W związku z tym, w 2018 roku, Polska Izba Rzeczników Patentowych obchodzi setną rocznicę powstania zawodu rzecznika patentowego.
Aby upamiętnić to wydarzenie i zaznaczyć stulecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce, Polska Izba Rzeczników Patentowych we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii organizuje Konferencję „Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy”.
Będę zaszczycona jeśli zechce Pani / Pan wziąć udział w Konferencji, która odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, w Sali „Pod Kopułą” w godzinach 9.00 – 16.45.
Wstępny program Konferencji przesyłam w załączeniu.
Jednocześnie uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji na adres: konferencja.zapisy@pirp.org.pl.
Z poważaniem,
Dorota Rzążewska
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Program:
09.00 – 09.45 Rejestracja + networking
09.45 – 10.00 Otwarcie Konferencji – Prezes PIRP
10.00 – 10.20 Wystąpienie przedstawiciela MPiT
10.20 – 11.20 Innowacyjne przedsiębiorstwo – strategia budowania przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy – rzecznik patentowy jako doradca biznesowy
11.20 – 11.35 Przerwa kawowa + networking
11.35 – 12.35 Nowe rozwiązania – nowe wyzwania – rzecznik patentowy jako pełnomocnik przed krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi organami administracji oraz sądami
12.35 – 13.30 Przerwa lunchowa
13.30 – 14.30 Innowacje a wiedza – rzecznik patentowy w szkołach wyższych – budowanie relacji pomiędzy nauką i biznesem
14.30 – 14.45 Przerwa kawowa + networking
14.45 – 15.45 Rzecznik patentowy – zawód zaufania publicznego w Polsce i na świecie – wymiana wiedzy i doświadczeń
15.45 – 16.00 Zamknięcie Konferencji
16.00 – 16.45 Networking
ko n f e r e n c j a
ROLA RZECZNIKA PATENTOWEGO W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY
Z A P R O S Z E N I E
POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 20 lok. 2
tel./fax: 22 646 40 12, tel.: 22 646 41 43
www.pirp.org.pl info@pirp.org.pl
POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
www.pirp.org.pl


Nowy Rok Akademicki 2018/2019

2018-09-18

Magnificencje,  Szanowni Państwo  Rektorzy oraz Założyciele,
z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w imieniu Prezydium i  własnym  składam szczere życzenia   całej Społeczności Akademickiej  uczelni  zrzeszonych w Konferencji Rektorów  Zawodowych Szkół Polskich. 
Życzę  dużo   pomyślności i  sukcesów  w  działalności  akademickiej ,  skutecznej realizacji planów i  rozwoju  Państwa Uczelni.


!!! XXV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 22-23.10.2018 r.

2018-09-18

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy oraz  PT. Założyciele,
zgodnie z ustaleniami na ostatnim, wiosennym Zgromadzeniu Plenarnym KRZaSP uprzejmie informuję, że kolejne, jesienne XXV Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, wyjątkowo w dniach 22-23 października (poniedziałek, wtorek) w Hotelu Mercury Grand (ul. Krucza 28), obok Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Gospodarzem Zgromadzenia jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, informacje szczegółowe wraz z programem zamieszczone są na stronie Konferencji.

Do zobaczenia w Warszawie, w imieniu Prezydium i własnym serdecznie pozdrawiam – Prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP.

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY _2018_ _2_.pdf
Zaproszenie.doc
Program XXV ZP.doc


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). To jedno z największych polskich badań w obszarze rynku pracy.

 Bezpłatne seminarium „Bilans Kapitału Ludzkiego – fakty kontra mity polskiego rynku pracy” .

Spotkanie odbędzie się 20 września w  Hotelu Victoria w Lublinie.

i  w  Toruniu 

 

Spotkanie odbędzie się 18 września w  Hotelu Mercure Toruń Centrum.

Zapraszamy do potwierdzenia swojego udziału http://power.parp.gov.pl/konferencja-bkl do dnia 13 września.

 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). To jedno z największych polskich badań w obszarze rynku pracy.

 Bezpłatne seminarium „Bilans Kapitału Ludzkiego – fakty kontra mity polskiego rynku pracy” .

Spotkanie odbędzie się 20 września w  Hotelu Victoria w Lublinie.

i  w  Toruniu 

 

Spotkanie odbędzie się 18 września w  Hotelu Mercure Toruń Centrum.

Zapraszamy do potwierdzenia swojego udziału http://power.parp.gov.pl/konferencja-bkl do dnia 13 września.

 

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  przesyłam zaproszenie na seminarium „Bilans Kapitału Ludzkiego – fakty kontra mity polskiego rynku pracy” .

Spotkanie odbędzie się 20 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Rejestracja już trwa – zapraszamy do potwierdzenia swojego udziału do dnia 13 czerwca.

http://power.parp.gov.pl/konferencja-bkl

 

Z poważaniem,Sylwia Kotowicz, e-xon s.c.

 1. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Mobile: 601 914 110

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”:   Sektorowe podejście do kwalifikacji  – ramy kwalifikacji, standardy zawodowe, rady ds. kompetencji; 20-21 czerwca 2018 r.; Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii.

 

Konferencja ma charakter naukowy. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań w formie referatu. Przygotowana prezentacja w języku polskim lub angielskim powinna nawiązywać tematycznie poruszanych do zagadnień. Referaty mogą
prezentować konkretne studia przypadków realizowanych przez Prelegenta działań lub analizować te kwestie w sposób przekrojowy.
Wystąpienie nie powinno przekraczać 15 minut.


Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia i jego streszczenie o objętości ok. pół strony A4 prosimy kierować na adres  sectoralconference@ibe.edu.pl do dnia 4 czerwca 2018 r.


Kontakt w sprawach merytorycznych dotyczących konferencji:
Andrzej Żurawski, tel. 22 241 71 87, e-mail: sectoralconference@ibe.edu.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Monika Parys, tel. 22 241 71 09, tel. kom. 785 506 321, e-mail: m.parys@ibe.edu.pl


EDU IT Trends– NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA UCZELNI WYŻSZYCH

Wydarzanie ma na celu przybliżenie zagadnień informatyzacji szkolnictwa wyższego oraz umożliwić władzom uczelni, zapoznanie się z nowoczesnymi trendami i technologiami oferowanymi przez kluczowych graczy w tym segmencie

Zapraszamy do rejestracji!

odbędzie się 24 MAJA 2018 roku w Warszawie

W programie wydarzenia m.in.:.

PROJEKTANT, KREATOR, TRENER I MENTOR… NOWOCZESNY NAUCZYCIEL AKADEMICKI NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ
Agnieszka Wierzbicka, Uniwersytet Łódzki  

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA I ARCHIWIZACJA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
Krzysztof Pilecki, Uniwersytet Warszawski

JAK UCZYĆ OBCOKRAJOWCÓW JĘZYKA POLSKIEGO, KIEDY ONI SIEDZĄ WE WŁASNYCH DOMACH?
Wiesław Przybyła, Polski Uniwersytet Wirtualny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

JAK UCZELNIE MOGĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z BIZNESEM PRZY TWORZENIU I WDRAŻANIU INNOWACJI?
Paweł Kwiatkowski – Co-founder & CEO ChallengeRocket

DOZWOLONY UŻYTEK W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK CYFROWYCH – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA W UDOSTĘPNIANIU MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO
Dr Zbigniew Pinkalski, Kancelaria Traple Konarski i Podrecki i Wspólnicy

Strona internetowa wydarzenia: http://eduittrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

 

Strona internetowa wydarzenia: http://eduittrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

 

 

 

26 kwietnia 2018 r. w godz. 9:30-15:00

Warszawa, Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

Program spotkania

 • 9:30-10:30 – uroczyste otwarcie i prezentacje na temat wymiany studenckiej między Polską i Chinami,
 • 10:30-11:00 – przerwa kawowa,
 • 11:00-15:00 – prezentacja uczelni z Prowincji Syczuan oraz indywidualne rozmowy z poszczególnymi uczelniami.

 

Celem spotkania jest przedstawienie polskim studentom i uczelniom potencjału syczuańskich uniwersytetów i szkół wyższych, zachęcenie do podejmowania studiów w Syczuanie, a także zapoznanie się z ofertą polskich uczelni pod kątem zwiększania w Polsce liczby studentów z Chin oraz omówienie możliwości nawiązania dwustronnej współpracy akademickiej (m.in. wymiana studentów i pracowników naukowych, współpraca badawcza, dwustronne wizyty naukowe).

Podczas targów swoje stoiska zaprezentują chińskie uniwersytety i szkoły wyższe:

 • Xihua University,
 • Sichuan University of Science and Engineering,
 • Southwest University of Science and Technology,
 • Southwest Petroleum University,
 • Southwest Medical University,
 • North Sichuan Medical College,
 • Chengdu University of Traditional Chinese Medicine,
 • Sichuan Tourism University,
 • Neijiang Normal University,
 • Leshan Normal University,
 • China West Normal University,
 • Mianyang Teachers’ College,
 • Leshan Vocational and Technical College,
 • Sichuan Business Vocational College,
 • Sichuan Vocational and Technical College,
 • Sichuan College of Architectural Technology.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w wydarzeniu i spotkaniem z przedstawicielami chińskich uczelni lub mają dodatkowe pytania, prosimy o kontakt pod adresem mailowym biura Fundacji Edukacji Polsko-Chińskiej: biuro@edupolsin.org


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 16 maja 2018 roku w Warszawie.

Tematyka konferencji:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji

http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-25-04-2018


Gdańsk,  05.04.2018 r.

Szanowny Pan
Dr Jarosław GOWIN
V-ce Premier
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Warszawa

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, na posiedzeniu XXIV Zgromadzenia Plenarnego, po zapoznaniu się z najnowszą wersją projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauki z dnia 26 marca 2018 r., stwierdziła pojawienie się zapisów, które nie były przedmiotem publicznej debaty, a które w zasadniczy sposób niekorzystnie zmieniają niektóre warunki funkcjonowania uczelnianego sektora niepublicznego, a w szczególności:

 1. W art. 24, pkt 1 w określeniu wymogów stawianych rektorowi proponuje się graniczny wiek określając go na 65 lat., jednakże bez wyraźnego wyłączenia rektorów uczelni niepublicznych. Jednocześnie w uzasadnieniu takiej propozycji stwierdza się że „Projekt przewiduje ograniczenie biernego prawa wyborczego w uczelni do osób, które nie ukończyły do dnia rozpoczęcia kadencji 65roku życia” (Uzasadnienie, pkt. 3.2.1.).

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich wnosi o dodanie w teksie projektu  w art. 24, pkt. 1. zapisu wyłączającego z tej regulacji uczelnie niepubliczne, traktując zaistniałą sytuację jako zbyt daleko idące uogólnienie redakcyjne. Podkreślić należy, że w uczelni niepublicznej rektora powołuje Założyciel, to on odpowiada własnym majątkiem za stan rozwoju uczelni, a wybierając określoną osobę ze względu na oczekiwane kompetencje i skuteczność, realizuje podstawową zasadę autonomii tego sektora, podnoszoną wielokrotnie przez Projektodawcę.  To Założyciel bowiem ostatecznie ponosi wszelką odpowiedzialność za los uczelni. Z uwagi na widoczną powściągliwość Projektodawcy odnośnie do zmian w dotychczasowej organizacji i funkcjonowaniu sektora niepublicznego, wspomniana propozycja stoi w rażącej dysproporcji do wyrażonej intencji Projektodawcy, tym bardziej, że dla jakości kształcenia i badań w sektorze prywatnym nie wnosi żadnych konstruktywnych rozwiązań, a jedynie wprowadza niepotrzebne, daleko idące komplikacje organizacyjne.

 1. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich doceniając wagę i konieczność zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia nauczycieli polskich, w związku z zaistniałą nagle sytuacją legislacyjną bez wcześniejszej możliwości zajęcia stanowiska, wyraża swoje głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec nowego proponowanego zapisem art. 53, ust. 4 pkt. 2 określającym, iż kształcenie nauczycieli może być prowadzone w uczelniach  posiadających kategorię A+, A , B+ lub B  natomiast uczelnie z kategorią  „C lub nie posiadające kategorii naukowej – mogą uzyskać pozwolenie na prowadzenie studiów przyporządkowanych do danej dyscypliny oraz na określonym poziomie i profilu praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela”.

Należy podkreślić, że jakość prowadzonego w tych uczelniach kształcenia jest wielokrotnie i stale weryfikowana przez ekspertów Polskiej Komisji  Akredytacyjnej, dzięki czemu nie powinien budzić wątpliwości fakt, iż pozytywna ocena winna być  wystarczającą  rekomendacją do prowadzenia studiów na określonym kierunku i obszarze kształcenia w danej uczelni.  Znaczące zaniepokojenie związane jest z kształceniem nauczycieli w ramach trzech dyscyplin: wychowanie fizyczne, pedagogika – nauczanie początkowe oraz filologia – nauczanie języków obcych.

Wnosimy o:

 1. zmianę zapisu artykułu 53, ust. 4 pkt 2.wnioskując o  pozostawienie uprawnień do kształcenia nauczycieli, uczelniom pozytywnie ocenionym przez Polską Komisję Akredytacyjną w przedmiotowym zakresie i uprawnieniach.
 2. proponujemy dodatkowo,w duchu jak najlepszego przygotowania kadry pedagogów, wprowadzenie państwowego egzaminu nauczycielskiego (na wzór egzaminu lekarskiego), który ostatecznie zweryfikuje nabyte podczas całego cyklu kształcenia, kompetencje. Takie postępowanie zapewni kontrolę wysokiego poziomu kształcenia nauczycieli w zawodowych uczelniach wyższych w Polsce oraz spowoduje, że zawód nauczyciela wykonywać będą osoby o wysokich kwalifikacjach zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. gdyby jednak Ustawodawca nie podzielał proponowanego rozwiązania, wnioskujemy o wydłużenie „vacatio legis” do czasu kolejnej po roku 2020 parametryzacji. Okres ten pozwoli uczelniom prowadzącym kształcenie nauczycieli na podjęcie i realizację działań  mających na celu spełnienie wymogów  uzyskania kategorii B zgodnie z zapisami Ustawy.

      Podkreślić pragniemy, iż liczne uczelnie, wchodzące w skład Konferencji Zawodowych Szkół Polskich, przez wiele lat nakładem znacznych środków finansowych i niefinansowych, budowały kierunki kształcące nauczycieli  na studiach pierwszego i drugiego stopnia wymienionych dyscyplin. Utworzone zostały pracownie, bazy  kształcenia praktycznego, poradnie psychologiczno pedagogiczne, sale treningowe, boiska, baseny,  itp. Zorganizowana została szeroka sieć  szkół ćwiczeń, służąca weryfikowaniu praktycznych efektów kształcenia. Pospieszne odebranie szkołom wyższym nie posiadającym kategorii naukowej co najmniej B możliwości kształcenia nauczycieli, poprzez zapis w ustawie, odbije się niekorzystnie na licznej rzeszy studentów wiążących swój rozwój z tymi dyscyplinami, nieodwracalnie zniszczy dorobek wielu, czasem kilkudziesięciu lat, ciężkiej pracy organizatorów na rzecz kształcenia tej grupy zawodowej,  będzie formą marnotrawstwa zbudowanego potencjału i form pracy w uczelniach odpowiedzialnie i rzetelnie realizujących swoją misję edukacyjną (pozytywna ocena PKA). Wymienione zakresy kształcenia zawsze można poddać jakościowej weryfikacji i udoskonaleniu w duchu aktualnych społecznych oczekiwań i naukowych uwarunkowań, bez stosowania drastycznych rozwiązań o nieodwracalnych skutkach dla młodzieży i jednostek organizacyjnych.

                Biorąc pod uwagę  powyższe argumentacje gorąco prosimy  Pana Premiera o ich przyjęcie oraz skuteczne podjęcie działań w formie zmian zapisu Projektu we wskazanych punktach, przysługujących z mocy prawa  autorom proponowanego dokumentu ustawowego,  w czasie procedowania parlamentarnego. Jednocześnie zgłaszamy niezwłoczną gotowość do rozmów z Panem Premierem w celu dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia wyczerpujących te ważne kwestie uzasadnień.


  Przewodniczący KRZaSP
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Z okazji  Świąt  Wielkanocnych  wielu  ciepłych i  radosnych  chwil wiosennego  optymizmu oraz wszelkiej pomyślności życzymy całej  akademickiej  społeczności

Przewodniczący  i  Prezydium   KRZaSP


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  zaprasza  do  udziału  w seminarium inauguracyjnym projekt „Rada Programowa ds Kompetencji” które odbędzie  się w  Centrum Nauki  Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, w Warszawie.  Program wydarzenia  oraz  formularz  zgłoszeniowy  znajduje  się na  stronie : www.power.parp.gov.pl/rpk/

Tytuł  seminarium: Potrzeby przedsiębiorców a oferta edukacyjna


Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają Państwa, jako kluczowych interesariuszy, do udziału w seminarium warsztatowym dotyczącym Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU).

Podczas seminarium będziemy wspólnie dyskutować i wypracowywać listę kluczowych wyzwań i potrzeb oraz wyznaczać priorytety dla działań wiążących się ze skutecznym kształtowaniem, rozwojem i monitorowaniem umiejętności.

Seminarium warsztatowe odbędzie 28 marca 2018 roku w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Wstępnie seminarium zaplanowane jest od godziny 10:00 do 17:00.

Uprzejmie prosimy o zarezerwowanie terminu i potwierdzenie uczestnictwa do 22 marca na adres e-mail: d.walczak@ibe.edu.pl.

Wkrótce prześlemy szczegółowy program seminarium.

Z wyrazami szacunku

Zespół ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Instytucie Badań Edukacyjnych

dr hab. Piotr Mikiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Wdrożeń I kom. +48 785 770 805 I e-mail: p.mikiewicz@ibe.edu.pl

dr Dominika Walczak – Kierownik ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności I kom. +48 502 152 131 I   e-mail: d.walczak@ibe.edu.pl

dr Aleksandra Duda – Koordynator ds. badawczych Zintegrowanej Strategii Umiejętności I kom. +48 505 537 842 I e-mail: a.duda@ibe.edu.pl


Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy, PT Założyciele,

 

w uzupełnieniu listu, który skierowałem do członków Konferencji z wiadomościami o kolejnym Zgromadzeniu Plenarnym w Warszawie pragnę poinformować, że zaproszenie do poprowadzenia dyskusji, a wcześniej przedstawienia kwestii miejsca niepublicznych uczelni zawodowych w skierowanej do Sejmu Ustawy 2.0 przyjął p. Prof. Jarosław Górniak, b. Przewodniczący Narodowego Kongresu Nauki, dziekan Wydziału Filozofii UJ, czołowa postać w przygotowaniu zapisów Ustawy, uczestnik większości debat i dyskusji, dotyczących szczegółów zapisów oraz sposobu ich interpretacji.

Obecność p. Prof. Jarosława Górniaka na naszym Zgromadzeniu pozwoli na swobodną wymianę zdań w naszym gronie i zadanie tylu pytań, jakie tylko nasuną się Rektorom w czasie spotkania. Ta dyskusja nie będzie ograniczona czasem, Profesor Górniak skorzysta z noclegu z nami, więc będzie można rozwiać wszelkie wątpliwości i ustalić strategię dalszych działań dla dobra naszej korporacji.

Kwietniowe Zgromadzenie będzie miało więc charakter wyjątkowy w związku z sytuacją czekających nas zmian, do których musimy być merytorycznie odpowiedzialnie przygotowani. Prezydium Konferencji apeluje do wszystkich  członków KRZaSP o niezawodną obecność, gdyż każdy głos wzbogaci dyskusję i będzie drogą skorzystania ze szczególnej sytuacji w formie obecności p. Prof. Jarosława Górniaka i Jego kompetencji w interesującym nas zakresie.

Ci z Szanownych Rektorów, którzy nie zgłosili jeszcze  swego uczestnictwa proszeni są o jak najpilniejsze dokonanie tej czynności. Organizatorzy zastrzegli, że jeśli do 10 marca nie wpłynie  liczba zgłoszeń uzasadniająca rezerwację hotelu i obsługi gastronomicznej, zgodnie z podaną wcześniej liczbą członków  KRZaSP, pod naciskiem służb hotelowych  nie będą mogli wywiązać się z poczynionych wcześniej ustaleń organizacyjnych. W żadnym więc wypadku nie wolno nam zaniedbać naszych ustawowych i statutowych obowiązków dla dobra naszego sektora i jego wizerunku w środowisku akademickim.

W oczekiwaniu na kwietniowe spotkanie – prof. Waldemar Tłokiński

Przewodniczący KRZaSP
Gdańsk, 02.03.2018 r.

Program KRZASP (1).pdf
KRZaSP_ WSEWS ZGLOSZENIE.pdf  
( termin   nadsyłania  zgloszeń  przedłużony  do  10 marca br.) 


Szanowni Państwo,

zapraszamy na wykład autora nowej teorii kapitalizmu, prof. Jensa Beckerta, dyrektora Max Planck Institute for the Study of Societies w Kolonii, jednego z laureatów Nagrody Leibnitza na 2018 rok. Jego zdaniem nie można zrozumieć działań gospodarczych, nie biorąc pod uwagę naszego postrzeganie czasu i oczekiwań co do przyszłości. Fakt, że zajmujemy się bardziej tym, co będzie, zamiast tym, co jest, wpływa na inwestycje, dług, konsumpcję.

Wykład odbędzie się 15 lutego o 17:30 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie (Nowy Świat 72).  

Będzie bardzo wdzięczni za potwierdzenie obecności.

Z wyrazami szacunku

Natalia Skipietrow

Specjalista ds. public relations /  IFiS PAN / tel. 604994617 / mail: publicrelations@ifispan.waw.pl

Zaproszenie na wykład 15 02 2018.pdf


Magnificencje, Szanowni Państwo,

XXIV Zgromadzenie Plenarne  KRZaSP  odbędzie się  w  Warszawie  w dniach  5 -6 kwietnia  2018  r.   na terenie  Wyższej Szkoły  Edukacja w Sporcie w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej  88.

 

W  programie  XXIV  Zgromadzenia Plenarnego   Konferencji m.in  wystąpienie  nt: Ustawa  2.0 – miejsce i  rola niepublicznych uczelni  zawodowych –  wygłosi prof. dr hab. Jarosław Górniak,  Dziekan Wydziału   Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,  b. Przewodniczący  Narodowego  Kongresu Nauki.


Gdańsk, dnia 02.02.2018 r.

Magnificencje Rektorzy, Drogie Koleżanki i Koledzy,
PT Założyciele Uczelni Niepublicznych,

zbliża się termin wiosennego Zgromadzenie Plenarnego KRZaSP. Informacje o dacie i miejscu Zgromadzenia dołączone zostają do niniejszego pisma. Nie muszę podkreślać, że w obliczu nadchodzących zmian szczególnie ważna jest konsolidacja naszego środowiska i przedyskutowanie spraw, które bezpośrednio dotyczą sytuacji naszych uczelni. Wagę wspólnoty, w duchu odpowiedzialności akademickiej, wyrażają zarówno KRASP jak i nowa Konferencja, zapisana w projekcie ustawy, łącząca państwowe uczelnie zawodowe. Malejąca z roku na rok oferta edukacyjna w sektorze niepublicznym wynika nie tylko z rozmiarów niżu demograficznego, ale także  podwyższających się standardów edukacyjnych jak również świadomości i wymagań samych studentów, wybierających na miejsce swojej edukacji uczelnie niepubliczne. Proces naturalnego kurczenia się sektora niepublicznego, w wyniku którego na rynku edukacyjnym pozostają uczelnie odpowiedzialnie traktujące swoją misję akademicką, mające własną bazę lokalową, solidne zaplecze dydaktyczne, własną kadrę, utrwalone dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z rynkiem pracy, również osiągnięcia naukowo-badawcze (wyniki parametryzacji) dobrze koresponduje z wizją przygotowanego przez Ministerstwo projektu zmian, w której dla tego sektora jest obszar odpowiedzialnych zadań. Stoimy w obliczu wyjątkowych wyzwań, wymagających trzeźwego spojrzenia i niezbędnej korporacyjnej współpracy. Tym sprawom poświęcona zostanie dyskusja w czasie Zgromadzenia, na którym w żadnym wypadku nie może zabraknąć żadnej z uczelni naszej Konferencji.

W oczekiwaniu na niezawodne przybycie do Warszawy w dniach 5 i 6 kwietnia łączę serdeczne pozdrowienia –

Prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP

KRZaSP_ WSEWS ZGLOSZENIE.pdf
Program KRZASP (1).pdf
 Zakwaterowanie w  hotelu   Pod Grotem w  niedalekiej  odległości  od  Uczelni.


Dear colleague,
we are pleased to announce that the UB Forum website is open for registration! Please access https://ubforum-bulgaria.eu
You will there also find the event’s programme and other useful information.

As the Forum is part of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union events, please be informed that personal information such as ID number and a photo is required when registering on the website. This information is collected only for the purposes of the accreditation system of the Presidency.

We are looking forward to seeing you in Sofia!

The UBForum Team

‚University – Business Cooperation – A Partnership for Modernisation and Growth
22-23 February 2018
Sofia, Bulgaria


Dear colleague,

we are pleased to inform you that the European Commission, in partnership with the Bulgarian Ministry of Education and Science and the Bulgarian Employers organisation will host the next thematic University-Business Forum ‚University – Business Cooperation – A  Partnership for Modernisation and Growth’. The event is organised in the framework of the first ever Bulgarian Presidency of the Council of the European Union and will take place at the National Palace of Culture (NDK) in Sofia on the 22nd and 23rd February 2018.

Celebrating University Business Forum’s 10th anniversary, the day and a half event will bring together around 300 representatives from higher education and business as well as local, regional and public authorities. The participants will address how modernisation and growth can be supported through more effective links and relationships between higher education institutions and business.

The forum will be opened by the European Commissioner for Education, Youth, Sport and Culture, Mr Tibor Navracsics and the Bulgarian Minister of Education and Science, Mr Krasimir Valchev.

The event will be structured around the three following themes:

– Leadership, Management and Governance
– Driving Regional Innovation and Development
– Entrepreneurship Education and Development

The Forum will start in the morning of 22nd February and run until mid-day of 23rd February. A half-day cultural programme after the closing of the event will be offered for those who are interested.


Magnificencje, Szanowni  Państwo, 

W dniu 11 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji, podczas którego Rada wybrała swoje nowe władze.

Przewodniczącym Rady został prof. Zbigniew Marciniak, Wiceprzewodniczącymi – prof. Wiesław Banyś oraz prof. Andrzej Więcek.

Przedstawiciele  KRZaSP  do  RGNiSW :    prof.  Marcin Krawczyński kontynuuje  pracę  w  Prezydium  RGNiSW,  reprezentuje obszar  nauk  o medycznych, nauk o  zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.  Prof. Zygmunt  Miatkowski,  jest   członkiem  RGNiSW w  dziedzinie  nauk  rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Szanowni Państwo

w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego mam zaszczyt zaprosić Państwa na prezentację projektu Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która odbędzie się 22 stycznia 2018 r. o godzinie 12 00 w Auli Akademii Sztuk Pięknych (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, 00-379 Warszawa – nowy budynek drugie piętro).

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności za pomocą formularza, do którego link znajduje się poniżej.

http://www.nauka.gov.pl/prezentacja-projektu-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-po-konsultacjach-spolecznych

PS Rejestracja zostanie zakończona 19 stycznia 2018 r. o godzinie 15:30.

Z poważaniem Piotr Kowalczyk cid:image004.jpg@01CD31BE.175D7340 ul. Hoża 20 00-529 Warszawa tel. +48 22 52 92 685 www.mnisw.gov.pl         


Magnificencje, Koleżanki i Koledzy Rektorzy,  Szanowni Założyciele, Przyjaciele Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,

przyjmijcie,  proszę  w Nowym 2018 Roku  życzenia odwagi w planach, sił do ich realizacji, marzeń ze szczęściem ich spełnienia. Życzenia te składam w imieniu Prezydium Konferencji i własnym – jak zawsze od serca.

Przewodniczący Konferencji

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński


Seminarium

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w seminarium warsztatowym dotyczącym rozwijania umiejętności społecznych i obywatelskich osób dorosłych.

Seminarium realizowane jest w ramach prac na częścią szczegółową Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU).  Jednym z celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności jest kształtowanie umiejętności społecznych i obywatelskich u dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Podczas seminarium będziemy wspólnie dyskutować między innymi o tym, jak:

       rozwijać ofertę kształcenia i szkolenia w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich osób dorosłych;
       poprawić kształcenie i doskonalenie osób uczących innych w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich osób dorosłych;
       rozwijać te kompetencje w różnych miejscach i formach – w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się nieformalnego.

Celem seminarium jest zdiagnozowanie wyzwań związanych z kształtowaniem umiejętności społecznych i obywatelskich u osób dorosłych oraz wypracowanie planu działań – rekomendacji do roku 2030. Podczas spotkania wykorzystane zostaną aktywne metody warsztatowe oraz elementy analizy SWOT i PEST.

Jesteśmy przekonani, że przydatność Zintegrowanej Strategii Umiejętności i wyznaczonych w niej kierunków działań zależy od zaangażowania szerokiego grona zainteresowanych stron, które wniosą swój głos, informacje i spostrzeżenia na temat procesu kształtowania, dostarczania i wykorzystania umiejętności w kraju.

Seminarium warsztatowe odbędzie się dnia 31 lipca 2019 roku w Warszawie.

Zarówno program spotkania, jak i informację o dokładnym miejscu seminarium prześlemy wkrótce. Już dziś jednak informujemy o planowanym spotkaniu z nadzieją na wpisanie seminarium w „kalendarz”.

Z wyrazami szacunku

Zespół ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Instytucie Badań Edukacyjnych