Zgromadzenia Plenarne

XXXI ZP KRZaSP  18.11.2021r.  ZDALNE 

Zgromadzenie  plenarne  odbyło  się  tym razem w  formie  zdalnej via  ZOOM .

W  programie informacje Polskiej  Komisji  Akredytacyjnej,  informacje Rady Głównej  Nauki i Szkolnictwa Wyższego  oraz  najważniejsze    działania   Konferencji w ostatnim  czasie.  

Prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący   KRZaSP przedstawił działalność Konferencji w ostatnich miesiącach, mówił m.in. o działaniach Konferencji, konieczności kierowania się zasadą tzw. wspólnego dobra, płaszczyzny współdziałania i koniecznej aktywności.  Mówił o konieczności monitorowania naszych, czyli uczelni niepublicznych interesów i ciągłego „dobijania” się o swoje sprawy.   Przewodniczący mówił o współpracy z Ministerstwem  Nauki i  Edukacji, PKA, RGNiSW.  

Prof.  Stanisław  Wrzosek, Przewodniczący PKA mówił o dobrej współpracy z uczelniami niepublicznymi i ich dobrej ocenie. Przedstawił  PKA m. in  jako ciało doradcze.  Zwrócił  równiez  uwagę  na komunikację jako że  wszystko można usprawnić od razu  a priorytety niekoniecznie są znane. 

  Prof.  Zbigniew Marciniak, Przewodniczący  RGNiSW  w związku  z koncem   kadencji  w 2021  roku,  zwrócił  uwagę   m. in.  na najważniejsze tematy: finansowanie nauki  w Polsce,  konieczność  współpracy  z przemysłem.

 Ożywiona dyskusja  toczyła  się  m.in.  wokół  spraw  związanych z praktykami  zawodowymi,  kształceniem  nauczycieli,  bieżących  problemach .

Bardzo  serdecznie  dziękujemy  wszystkim uczestnikom  XXXI Zgromadzenia  Plenarnego Konferencji  Rektorów Zawodowych Szkół Polskich  za  udział  w  spotkaniu.  Zapraszamy    na  wiosenne   zgromadzenie  o  terminie  poinformujemy.

 

 

XXX ZP KRZaSP  25.02.2021r.  ZDALNE

XXX Zgromadzenie Plenarne  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich odbyło   się   25 lutego (czwartek)  2021 r.

Przewodniczący KRZaSP   przedstawił główne problemy uczelni niepublicznych . Szczególnie podkreślał   problem  kształcenia nauczycieli  przez uczelnie zrzeszone w Konferencji.  

Obrady rozpoczęto od wystąpienia Gościa XXX ZP prof. Zbigniewa Marciniaka, Przewodniczącego RGNiSW.  Prof. Zbigniew Marciniak przedstawił krótko działania RGNiSW i ocenił obecna sytuacje.  W  tym podniósł  m. in. następujące  problemy:

  1. Współzależność rankingów międzynarodowych polskich uczelni od finansów; nakładów na naukę.
  2. Wpływ nauki na życie gospodarcze w Polsce.
  3. Aktualny wykaz czasopism, media nie pokazują istoty problemu.
  4. KRASP i inne Konferencje :  brak bezpośrednich spotkań rektorów omawianie sytuacji nie wpływa dobrze na rozwiązywanie problemów.

Uczestnicy   dyskusji  podnieśli  następujące  problemy: kształcenie nauczycieli, standardy kadry akademickiej;   uproszczenie przejścia  uczelni  akademickiej na profil praktyczny , problem kwalifikacji i konieczności prowadzenia badan przez akademików oraz  temat  kształcenia  nauczycieli. 

W dyskusji podkreślano jakość kształcenia  i tematy które pojawiały się już w dyskusjach w ub roku , które nadal sa nurtują środowisko zawodowe:

 • Restrykcje dotyczące kształcenia nauczycieli
 • Kwestia ewaluacji, doskonałości naukowej oraz czasopism i wydawnictw, które to kwestie dotyczą wszystkich uczelni
 • Problemy z kontaktem z MNiSW.

 

__________________________________________________________________________________________

XXIX ZP KRZaSP  28.09.2020r.  ZDALNE

XXIX Zgromadzenie Plenarne  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich odbyło się  28  września  br

XXIX Zgromadzenie Plenarne Konferencji  miało  charakter  sprawozdawczo –  wyborczy.  Na  Zgromadzeniu  Plenarnym  zostały   wybrane  nowe  władze  Konferencji. 

Przewodniczącym  Konferencji  został ponownie  wybrany  prof. dr hab. lek. med Waldemar Tłokiński.  

W  skład  Prezydium KRZASP  zostali  powołani: Dr Włodzimierz Banasik, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych ;  Dr Anna Czekirda, Wyższa Szkoła Biznesu ;  Dr Krzysztof Kannenberg, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi (V-ce Przewodniczący); Prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Sopocka Szkoła Wyższa (V-ce Przewodnicząca;Dr Marcin Pawęska,  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu ;Dr Ewa Strupińska -Thor, Wyższa Szkoła  Kultury Fizycznej i  Turystyki im. Haliny Konopackiej;Prof. dr Piotr Rzepczyński,  Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (Skarbnik)

Gościem  zaproszonym na  Zgromadzenie był prof.  Zbigniew Marciniak, Przewodniczący  Rady Głównej Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego, który  przedstawił bieżące  problemy szkolnictwa  wyższego.

_____________________________________________________________________________________________

XXVIII ZP KRZaSP  28.05.2020r.  ZDALNE

Magnificencje, Szanowni Państwo, 

 Zdalne   XXVIII Zgromadzenie Plenarne  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich odbyło  sie  w dniu  dniu 28  maja  br  tj.  w czwartek o  godz. 17:00 

W  XXVIII  Zgromadzeniu Plenarnym  KRZaSPu  wzięli   udział   : pani V-ce Minister  MNISW , dr  Anna Budzanowska  ,  pan prof.  Z. Marcianiak,  przewodniczący  RGNiSW,  prof. M. Krawczyński,  członek Prezydium RGNiSW,     dr  Bartosz Wiśniewski, NAWA.

 

Najważniejsze  zagadnienia  omawiane  w czasie   Zgromadzenia Plenarnego  to  m.in.  pakiet pomocowy  dla zawodowych uczelni   niepublicznych,    nauczanie  zdalne,  pomoc finansowa  dla  studentów. 

 


 

XXVII ZP KRZaSP 17-18.10.2019r.

Magnificencje  Szanowni Państwo,

 kolejne  XXVII Zgromadzenie Plenarne  KRZaSP odbyło  się w dniach 17-18 Października  2019w   Warszawie w siedzibie Warszawskiej Wyższej  Szkole  Informatyki. 

Tematem XXVII Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP były problemy  z wdrażaniem Ustawy 2.0 w sektorze zawodowego szkolnictwa niepublicznego. Wprowadzenie do  dyskusji przedstawił prof. Marcin Krawczyński, członek Zespołu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i  nauki.  Część druga    spotkania była poświęcona przygotowaniem dokumentu  rekomendującego zmiany  w Ustawie 2.0.

W przygotowanym  dokumencie  zawarto  ponad  20  pytań i  uwag;   zwracano   uwagę  m.in.  na standardy i   zmiany  w  kształceniu   nauczycieli;   kategoryzację,   ewaluację i  zarządzanie  uczelnią niepubliczną w świetle  nowej Ustawy.  Przewodniczący  RGNiSW  prof. Z. Marciniak w  drugim  dniu  zgromadzenia  kilka  godzin  rozmawiał   z  uczestnikami   zgromadzenia   nt Ustawy 2.0.

W  czasie   XXVII Zgromadzenia  Plenarnego   prof.  Mieczysław  Adamczyk z  pasją  i  ogromnym zaangażowaniem  przedstawił   Jubileuszowy, imponujący dorobek i rozwój Uczelni ,  Wszechnica  Świętokrzyska w  Kielcach na przestrzeni  ostatnich   25  lat.    Uczestnicy otrzymali  książki  prof. M. Adamczyka  Jubileuszowe  wydanie dziejów  Wszechnicy  Świętokrzyskiej  i  wykładów   inauguracyjnych, 

 

Program Program XXVII ZP 1. Bez Prezydium

KRZaSP Ustawa 2. 0 stanowisko KRZaSP

 


XXVI ZP KRZaSP 21-22.03.2019

Magnificencje, Szanowni Państwo, 

XXVI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, organizowane we współpracy z Warszawska Wyższą Szkołą Informatyki odbyło  się w dniach 21-22 marca ( czwartek – piątek) w Warszawie w siedzibie WWSI przy ul. Marka Edelmana 17, Warszawa.

Program XXVI ZP 1. Bez Prezydium


XXV Zgromadzenie Plenarne – 22-23.10.2018r. Warszawa

 2018-09-18

 XXV  Zgromadzenie Plenarne  odbyło  sie w  dniach  22-2 października 2018   r.  w Warszawie,  w hotelu MERCURE Grand.

Głównymi elementami spotkania były  trzy wystąpienie:

Piotra Mullera, Podsekretarza Stanu w MNiSzW, v-ce minister ds. szkolnictwa wyższego, który przedstawił najważniejsze kwestie związane z wdrożeniem Konstytucji dla Nauki (Ustawa 2.0) z punktu widzenie sektora szkolnictwa niepublicznego, w tym m.in:

 • Od 01.10.2018 niektóre przepisy ustawy 2.0 weszły w życie.
 • Podmiotem jest uczelnia nie wydział.
 • Likwidacja minimum – przypisanie zajęć do osób 50% (profil zawodowy).
 • Doraźne wizytacje PKA w związku ze zniesieniem minimum.
 • 12 osób w danej dyscyplinie oznacza parametryzację w danej dyscyplinie.
 • Dokumentację przebiegu studiów można prowadzić elektronicznie.
 • Pedagogika od 2019 to  jednolite studia magisterskie
 • Od 2019  obostrzenia w kształceniu nauczycieli (porozumienie, więcej stacjonarnych studentów lub kat B).
 • Pamiętać należy o przypisaniu badaczy do dyscyplin i wprowadzeniu nowych regulaminów studiów i statutów.
 • Łukasza Wojdygi, dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), który zapoznał nas z aktualnymi dostępnymi dla nas programami współpracy akademickiej.
 1. Programy dla naukowców i doktorantów: Polskie Powroty, Program im. Bekkera, Program im. Iwanowskiej, Wymiana bilateralna, Oferta wyjazdowa, CEEPUS
 2. Programy dla instytucji: Nowoczesna Promocja Zagraniczna, Program PROM, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Welcome to Poland, STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców, International Alumni, CEEPUS
 3. Programy dla studentów Polskich: CEEPUS, Oferta wyjazdowa
 4. Programy dla studentów zagranicznych: Program stypendialny dla Polonii, Program Stypendialny im. Stefana Banacha, Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza, Pomoc rozwojowa dla krajów Afryki Subsaharyjskiej
 5. Programy Język polski: Program Lektorzy, Letnie kursy języka i kultury polskiej
 • Oraz    prof. Zbigniewa Marciniaka, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który omówił aktualny obraz przygotowań do nowej parametryzacji dokonań naukowych Uczelni, m.in.:
 • Trwają prace konsultacyjne MNiSW z RGNiSW nad ewaluacją listy czasopism.
 • Nowy system ewaluacji nie przewiduje czasu na weryfikację wprowadzanych do POLONu osiągnięć naukowych.
 • Należy uważać przy deklarowaniu przypisania do dyscyplin.
 • Liczyć się będą czasopisma z listy (500 czasopism).
 • Publikować trzeba w dobrych czasopismach a nie w uczelnianych zeszytach naukowych.

XXIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 5-6.04.2018r.

 2018-01-19

Magnificencje, Drogie Koleżanki i Koledzy,
XXIV Zgromadzenie Plenarne  KRZaSP  odbyło  się  w  Warszawie  w dniach  5 -6 kwietnia  2018  r.   na terenie  Wyższej Szkoły  Edukacja w Sporcie w Warszawie przy ulicy  Jagiellońska  88. 

W  programie  XXIV  Zgromadzenia Plenarnego   Konferencji m.in  wystąpienie  nt: Ustawa  2.0 – miejsce i  rola niepublicznych uczelni  zawodowych –  wygłosił prof. dr hab. Jarosław Górniak, Dziekan Wydziału   Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,  b. Przewodniczący  Narodowego  Kongresu Nauki.

Zakwaterowanie w  hotelu   Pod Grotem w  niedalekiej  odległości  od  Uczelni.  


Program KRZASP (1).pdf


XXIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP Kraków 19-20.09.2017r.

2017-09-12

Magnificencje, Drogie Koleżanki i Koledzy,
Zgromadzenie Plenarne  KRZaSP  odbyło  się w Krakowie przy okazji Kongresu Nauki, w dniach 19 i 20 września 2017 r.   w Hotelu Wyspiański w  Krakowie. 
XXIII  Zgromadzenie Plenarne zaszczycił swoja obecnością i wygłosił  krótkie wystąpienie Marszałek Senior   Senatu RP Kornel Morawiecki, Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy.

List  Przewodniczącego  KRZaSP  zapraszający   na  XXII Zgromadzenie Plenarne  do  Krakowa: 

Magnificencje, Drogie  Koleżanki i Koledzy,
w realizacji postanowień wiosennego Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP  kolejne ZG odbędzie się w Krakowie przy okazji Kongresu Nauki, który odbędzie się w dniach 19 i 20 września 2017 r. Z tych względów Prezydium KRZaSP ustala termin naszego spotkania na dzień 18 września (poniedziałek) na godzinę 18-tą w Hotelu Wyspiański (dawny PTTK), po zebraniu udamy się na kolację. Następnego dnia Kongres rozpoczyna się o godzinie 9-tej, i tego dnia wysłuchamy najważniejszego dla nas wystąpienia p. Premiera Gowina, prezentującego kształt Ustawy 2.0. W dniu następnym odbędą się warsztaty tematyczne.

Uczestnictwo w Kongresie wymaga zarejestrowania się osobiście on line (po 21 czerwca, najpóźniej do końca czerwca na stronie Kongresu).

W czasie poniedziałkowego spotkania przekażę najważniejsze wytyczne dotyczące tych kwestii w Ustawie, które winny nas głównie interesować. Poza tym musimy załatwić najważniejsze sprawy bieżące Konferencji.
……….

Z uwagi na szczególną formę wrześniowego Zgromadzenia postanowiliśmy wyjątkowo odejść od dotychczasowej konwencji spotkań. Nie ma żadnego wpisowego, organizujemy się sami, p. rektor W. Banasik zorganizował salę na obrady o godz. 18-tej, kolację i noclegi opłacamy sami stosownie do życzeń kulinarnych i miejsca wyboru hotelu na noclegi (rezerwujemy indywidualnie).

Po Kongresie biuro Konferencji oczekiwać będzie do 15 października pisemnego stanowiska Państwa odnośnie do tez wystąpienia Premiera Gowina, abyśmy mogli po tym terminie sformułować szczegółowe stanowisko naszego środowiska odnośnie do projektu Ustawy 2.0.

Z serdecznymi, koleżeńskimi pozdrowienia oraz życzeniami dobrego letniego wypoczynku

Prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP

Program XXIII ZP KRZaSP 18-20.09.2017.doc


XXII Zgromadzenie Plenarne 1-2.03.2017 r. Warszawa

2017-01-31

Magnificencje, Szanowni  Państwo Rektorzy, 

XXII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP odbyła  się w dniach 1-2 marca 2017r. w Warszawie.  

Współorganizatorem Zgromadzenia była Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

1  marca    uczestniczy     XXII  Zgromadzenia Plenarnego   KRZaSP  uczestniczyli  na konferencji  pt. :  „Prezentacja założeń   systemu   szkolnictwa wyższego –  Ustawa2.0”  przygotowanej   przez  trzy   zespoły   wyłonione  w konkursie  MNiSW;  w Auli Politechniki  Warszawskiej,  w  Warszawie . 

2  marca   odbyła  się   dyskusja  nt projektów  Ustawy 2.0  której   Moderatorem  był   prof.  dr  hab. Zbigniew Marciniak, V-ce Przewodniczący   RGNiSW.  Uzgodniono  wysłanie  opinii  do  MNiSW .

 Treść  w  załączniku :
2017 ZP KRZaSP Ustawa 2.0.doc

Kolejna  sesja    rozpoczęła  się  od   prelekcji   prof. dr  hab. Hanna Zawistowskiej   pt:  
Sektorowa   Rada  ds.  Kompetencji w  Turystyce jako  nowy   instrument  wsparcia  dla  sektorów  edukacji  i  Turystyki .

 Wystąpienie   p. prof.  H. Zawistowskiej   w  załączniku. 
FORMULARZ ZGLOSZENIOWY XXII ZP.pdf
Program XXII ZP KRZaSP 1-2.03.2017.doc


XXI Zgromadzenie Plenarne, 20-21.10.2016r. Warszawa

 2016-05-31

Magnificencje, Szanowni  Państwo Rektorzy, 

 XXI  Zgromadzenie  Plenarne  KRZaSP  odbyło   się w   dniach  20-21 października   2016  r. w  Warszawie.   Organizatorem  zgromadzenia była   Wyższa Szkoła  Turystyki  i  Języków  Obcych  w  Warszawie.  

Program XXI ZP KRZaSP 20-21.10.2016.pdf

Przewodniczący   Konferencji Rektorów Zawodowych  Szkół Polskich  prof. Waldemar Tłokiński  podsumował   działalność  KRZaSP  w  III  Kadencji.  

Magnificencje, Drogie Koleżanki i Koledzy,

wiosną bieżącego roku Konferencja nasza obchodziła 10-lecie swojej obecności w świecie stowarzyszeń akademickich. Teraz, jesienią, mijają cztery lata byłej kadencji władz Konferencji. Żeby nie powtarzać tego, co przedstawiłem Państwu w szczegółowym  raporcie, zwrócić chciałbym uwagę na kilka najważniejszych kwestii.

 1. Umocowanie Konferencji w Ustawie nałożyło na nią liczne obowiązki. Pozostają one w ukierunkowaniu na zewnątrz naszego środowiska jak i wewnątrz. Wśróddziałań zewnętrznych dominowały opinie dla Ministerstw, dotyczące projektów aktów prawnych. W opiniach tych mieliśmy szansę wyrażenia swoich stanowisk odnośnie do proponowanych zmian w obszarze szkolnictwa wyższego, oświaty, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. W niektórych sprawach, szczególnie związanych z naszymi interesami, zwracałem się z prośbą do Państwa o nadsyłanie opinii i stanowisk. Niestety odzew był znikomy.
 2. Kolejne obowiązki Konferencji to stałe uczestnictwo w posiedzeniach Parlamentu, szczególnie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, jak również spotkania Władz Konferencji z kierownictwem resortu nauki, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. W ramach struktur szkolnictwa wyższego w Polsce realizowana jest bieżąca współpraca z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundacją Rektorów Polskich, na mocy zawartych parę lat temu porozumieńo współpracy strategicznej.
 4. Wewnętrzne zadania, to zgodnie z wolą członków Konferencji wyrażoną w formie uchwał na Zgromadzeniach Plenarnych, troska o pozytywny wizerunek sektora niepublicznych uczelni zawodowych w mediach i społeczeństwie. I chociaż sprawy wizerunkowe dotyczą efektów poza samą Konferencją, to zadania jakie wynikają z tego faktu dotyczą działań wewnątrz samej Konferencji (obraz nieuczciwej konkurencji, nieetyczne zachowania w sposobie zarządzania uczelniami, fakty braku odpowiedzialności za los kształconych studentów,regionalne problemy niechęci obu sektorów akademickich, itp.).
 5. Do zadań wewnątrzśrodowiskowych zaliczyć należy też podejmowanie mediacji z Prezydium PKA w sytuacjach poczucia krzywdy odnośnie do rodzaju uchwał.

Nakreślony wyżej obraz realizowanych prac wymaga niezbędnego komentarza. Po pierwsze, realizacja zadań na zewnątrz Konferencji utrwala naszą obecność i jej obraz  na rynku edukacyjnym w zmieniającym się świecie społeczno-politycznym. Trzeba wyraźnie powiedzieć, w dobie kryzysu demograficznego i walki o studenta sektor niepubliczny szkół wyższych nie jest pieszczochem władzy. Są oczekiwania, że sami się zniszczymy: zniknie wiele prywatnych szkół z powodu braku studentów lub złego zarządzania,  środowisko ulegnie dezintegracji organizacyjnej, zniknie nasza Konferencja, przestanie się o nas mówić, problem sam się rozwiąże.

Taka wizja dla naszego środowiska, które w większości wniosło znaczący wkład w edukację wyższą w Polsce, zbudowało wartościową infrastrukturę, stało się rozpoznawalne za granicą, jest nie do przyjęcia. Po drugie, musimy podjąć zdecydowane działania jednoczące nasze środowisko, wbrew egoistycznym tezom, głoszonym przez niektóre szkoły, ze uczestnictwo w Konferencji niczego nie daje. Konferencja nie jest ciałem obcym w środowisku, nie ma co  dawać za darmo. Jest ona uosobieniem wspólnego, świadomego planu i działań na rzecz wspólnego dobra. Te uczelnie, które tego nie rozumieją i egoistycznie patrzą na czubek swego nosa, pozostaną wkrótce w izolacji środowiskowej, zgodnie z powszechnie przyjmowaną mądrością, że obecne czasy wymagają szczególnej troski o odpowiedzialną integrację i konsolidację każdego środowiska, które chce przetrwać.

Nie muszę Państwa przekonywać, że jesteśmy bacznie obserwowani, są środowiska wyczekujące oznak naszej słabości. Dotychczasowa postawa Prezydium Konferencji, aktywność w bieżących pracach legislacyjnych, czego dowodem była chociażby zmiana wielkości minimum kadrowego na studiach licencjackich, otwierają drogę na dalsze uczestnictwo konferencji  w debacie akademickiej na temat nowego prawa o szkolnictwie wyższym.

Po trzecie, formą docenienia naszej akademickiej aktywności środowiskowej stało się umieszczenie w programie najbliższego,  listopadowego posiedzenia Rady Głównej wystąpienia Przewodniczącego Konferencji referującego najważniejsze postulaty środowiska niepublicznych uczelni zawodowych. Jest to niezwykle ważne wystąpienie i dyskusja, od czego zależeć będzie poparcie postulatów przez RGNiSW w ministerialnych pracach nad nowym prawem. Do tej dyskusji kierownictwo Rady podeszło niezwykle odpowiedzialnie. Prof. J. Woźnicki odbył trzy wizyty środowiskowe w uczelniach niepublicznych Gdańska, Bielska Białej i Poznania, spotykając się tam z przedstawicielami uczelni niepublicznych w regionie, władzami samorządowymi i innymi oficjelami, w celu pozyskania aktualnych informacji o obrazie funkcjonowania uczelni niepublicznych, ich problemach i realnych szansach dalszego rozwoju. Ten obraz skonfrontowany zostanie z obrazem przedstawionym w listopadowym wystąpieniu Przewodniczącego Konferencji i będzie miał wpływ na kształt dyskusji i ostateczne stanowisko Rady.

Konferencja stara się również wskazywać na aktualne strategiczne możliwości rozwoju, szczególnie atrakcyjne dla naszego sektora. Dzisiejszy wykład prof. A. Kraśniewskiego jest właśnie tego typu wskazaniem prowokującym do refleksji i podjęcia się nowych działań.

Muszę jednak również wskazać na słabe strony naszego działania korporacyjnego. Przede wszystkim bardzo zła komunikacja wewnątrz Konferencji. Trudności z  podejmowaniem bezpośrednich rozmów Biura Konferencji z Rektorami osłanianymi skutecznie przez nie zawsze sympatyczne sekretariaty prowadzą do zapaści informacyjnej i słabej skuteczności pracy Konferencji zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz środowiska. Przekazywane poprzez stronę Internetową nowości i komunikaty wiszą w pustce, gdyż brak na nie jakiegokolwiek odzewu. Coraz trudniej z organizacją statutowych spotkań dwa razy do roku. Koszty zredukowane zostały do minimum, jeśli przestaniemy się spotykać, to będzie to pierwszy krok do likwidacji Konferencji, a nikt odpowiedzialny nie odważyłby się na taką przyszłość. Nie trzeba przypominać, że decyzja założenia uczelni oznaczała równocześnie niepisaną zgodę na działanie na rzecz całego środowiska i wspólne budowanie jego potencjału. Innej drogi nie ma. Tworzymy obraz paradoksu: upominamy się o działania władz politycznych na rzecz całego sektora niepublicznego i jednocześnie sami się z niego wypisujemy. A potem tacy zdziwieni, że nie jesteśmy traktowani poważnie. Kolejna sprawa, to regularność w płaceniu składek. Aktualna liczba członków Konferencji, zmniejszająca się liczba studentów, znaczne opóźnienia w płaceniu składek, po kilkukrotnych monitach, prowadzą do budżetu, który wkrótce uniemożliwi opłacenie sekretariatu i księgowej (obydwie panie na ćwierć etatu). Pozostałe koszty utrzymania biura i większość kosztów związanych z pracami Biura ponosi uczelnia kierowana przez Przewodniczącego. Również działalność członków Prezydium odbywa się na ich własny rachunek.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, przed nami kolejny ważny rok akademicki, kolejny rok przetrwania. To nie tylko przetrwanie poszczególnych uczelni, to przetrwanie całego sektora niepublicznych uczelni zawodowych. Od naszej postawy, od rozpoznawalności w świecie akademickim, od  dojrzałej odpowiedzialność jednego za wszystkich, wszystkich za jednego, zależeć będzie nasza przyszłość na najbliższe cztery lata (jak podają prognozy). W tym nurcie mieści się nasza odpowiedzialność za zbiorowy podmiot, reprezentujący nas, zgodnie z zapisem ustawy, i nasze interesy. W tym duchu kieruję słowa szczególnego apelu, w obliczu zarówno niebezpieczeństw jak i nadziei na wypracowanie nowego miejsca dla naszego sektora, w obliczu nowych zadań wynikających z wymogów stawianych całemu szkolnictwu akademickiemu. Zawodowość, coraz bardziej definiowalna, staje się naszym udziałem, wyznaczając i drogi dalszej aktywności, i nowe, ważne miejsce na mapie instytucji akademickich. Gwarantem skuteczności i zauważalności naszego głosu w społeczeństwie jest w najwyższym stopniu Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, wchodząca w kolejne dziesięciolecie swojej pracy.


XX Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 22-24.04.2016 r.

2016-02-23

XX  Zgromadzenie  Plenarne  KRZaSP  odbyło  się w   dniach  22-24 kwietnia  2016  r.

Przewodniczący   KRZaSP  wygłosił słowo  wstępne:
Xlecie KRZaSP (3).doc

W  Zgromadzeniu  wystąpili:
Wystąpienie   Przewodniczącego Rada Główna  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Fundacja Rektorów Polskich ,        prof.  Jerzego  Wożnickiego
Wystąpienie JW na posiedzeniu KRZaSP i załączniki – 20160423.pdf

Prof. Andreas G. Orphanides, Ph.D., D.H.C., EUC 1st Rector, EQAR 3rd & 7th President, 9th President of EURASHE (2011–2015) – “Challenges and Future of European Professionally Oriented Higher Education” 

 Challenges and Future of European Professionally Oriented HE_FINAL.pdf

Listy  gratulacyjne  z  okazji   X-lecia  KRZaSP  nadesłali: 
Wiceprezes  Rady  Ministrów, Minister  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  dr  Jarosław  Gowin
Rada  Głowna  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Jerzy Wożnicki
Konferencja Rektorów Uniwersytetów  Polskich, Rektor  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Konfederacja  Lewiatan,  dr  Henryka  Bochniarz
Krakowska Akademia im. Andrzeja  Frycza Modrzewskiego, Rektor prof. dr  hab. Jerzy  Malec

Zaproszenie : Przewodniczący   KRZaSP   prof. zw. dr hab. Waldemar  Tłokiński:

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy oraz Założyciele,
w tym roku mija 10 lat od powstania Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich umocowanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, której kolejna nowelizacja przyznała osobowość prawną. W ścisłej współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich jak również z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną służyliśmy kolejnym Władzom Ministerialnym w inicjowaniu i opiniowaniu działań dotyczących funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego. Czas 10 lat zdominowały prace nad propozycjami strategii szkolnictwa wyższego, gdzie znalazły się ważne zapisy dotyczące naszego sektora, w szczególności spraw zmian organizacyjnych i finansowych. W tym czasie wyraziście dały o sobie znać skutki kryzysu demograficznego, zmuszającego wiele z naszych uczelni do restrukturyzacji, konsolidacji a nawet likwidacji.

Stan ten spowodował konieczność wzmocnienia siły korporacyjnej i podjęcia działań zespołowych wspomagających indywidualne postępowania w zakresie rozwoju, na drodze adaptacyjnej do niekorzystnych zjawisk demograficznych,                W okresie 10 lat zmienił się skład osobowy Konferencji, część uczelni zaprzestała współpracy,  jednak pozostałe uczelnie widząc konieczność wspierania ciała mogącego reprezentować ich środowisko akademickie, zacieśniły więzi w ramach Konferencji  uczestnicząc w jej pracach (por. tematyka Zgromadzeń Plenarnych). Nowe projekty Ministerstwa, wizja nowego prawa o szkolnictwie wyższym, w sposób szczególny ukazują wagę konsolidacji naszych głosów w trosce o wspólne dobro, o los zawodowego szkolnictwa niepublicznego.

   W tym roku kolejne wiosenne Zgromadzenie Plenarne (22-24 kwiecień 2016 r., Wągrowiec) połączone zostało z obchodami 10-lecia Konferencji. Udział w uroczystościach potwierdziły Władze wysokiego szczebla instytucji współpracujących z KRZaSP jak również szczególni goście (z kraju i z zagranicy) z referatami plenarnymi. Będzie okazja do pogłębienia wiedzy na temat sytuacji i perspektyw polskiego zawodowego szkolnictwa niepublicznego, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

W imieniu Prezydium Konferencji i własnym proszę o przyjęcie zaproszenia do czynnego udziału w obchodach 10-lecia Ich Magnificencje Rektorów i Założycieli, bez względu na aktualne członkostwo w Konferencji. Są to obchody Konferencji, w której działalność w różnych okresach wspomnianego 10-lecia zaznaczyły wszystkie uczelnie zawodowe.

    Organizatorzy Zgromadzenia (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium) zwracają  się do Państwa z prośbą o potwierdzenie chęci udziału, a następnie po potwierdzeniu wyślą szczegółowe dane organizacyjne i program. Adres  mailowy  organizatorów : natalia.kempiak@milenium.edu.pl – Asystentka Rektora GSW Milenium)

   Jeszcze raz najserdeczniej zapraszam i do zobaczenia w Wągrowcu – Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP

PROGRAM XX ZP final.doc

List   Prof.  A. Orphanidesa , z podziękowaniem za  zaproszenie  do   udziału w uroczystościach  10lecia  i na  XX  Zgromadzeniu  Plenarnym KRZaSP.
Prof. Orphanides.pdf