Władze

Władze Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich  
V Kadencja 2020-2024

Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. lek. med. Waldemar Tłokiński    

 PREZYDIUM KRZaSP

Dr Włodzimierz Banasik, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych , Warszawa (Sekretarz); 

Dr Anna Czekirda, Wyższa Szkoła Biznesu Gorzów Wielkopolski  

Dr Krzysztof Kannenberg, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi V-ce Przewodniczący;

Prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Sopocka Szkoła Wyższa; Sopot V-ce Przewodnicząca;

Dr Marcin Pawęska,  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu ; Wrocłąw

Dr Ewa Strupińska -Thor, Wyższa Szkoła  Kultury Fizycznej i  Turystyki im. Haliny Konopackiej; Pruszków

Dr Piotr Rzepczyński,  Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (Skarbnik)

Pełnomocnicy KRZaSP:

Mgr Andrzej  Żyławski, Prezydent Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ,pełnomocnik KRZaSP  ds kontaktów międzynarodowych

 

KOMISJA REWIZYJNA

dr Magdalena Fiternicka -Gorzko, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej -Przewodnicząca

dr Helena Czakowska,  Kujawska-Pomorska Szkoła Wyższa

dr Agnieszka Górska, Olsztyńska Szkoła Wyższa

 

Władze Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich  
IV Kadencja 2016-2020

Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. lek. med. Waldemar Tłokiński    

Prezydium:
Dr Włodzimierz Banasik, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (Sekretarz)
Dr Jacek Dembiński, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie
Dr Michał Gołoś, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie (Pełnomocnik Prezydium ds Kontaktów  Międzynarodowych)
Dr Krzysztof Kannenberg, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi (V-ce Przewodniczący)
Doc. dr Janusz Kowalski, Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera(V-ce Przewodniczący)
Prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Sopocka Szkoła Wyższa (V-ce Przewodnicząca)

Dr Hubert Paluch, Gnieźnieńska  Szkoła Wyższa Milenium (Pełnomocnik  Prezydium ds. Kontaktów Zewnętrznych) do 2018. 
Dr Marcin Pawęska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła  Logistyki i  Transportu we Wrocławiu
Prof. dr Piotr Rzepczyński,  Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (Skarbnik) 
Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku (Przewodniczący)

Komisja Rewizyjna 
Dr Magdalena Fiternicka-Gorzko   (Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej       Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Prof  dr hab. Jan Ostoj,  Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
Dr  Anna Czekirda    Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim 

 

 

Władze Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich 
III Kadencja 2012 – 2016

Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. lek. med. Waldemar Tłokiński

Prezydium:
Dr Julian Bystrzanowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (V-ce Przewodniczący)
Dr Jacek Dembiński, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie
Dr Michał Gołoś, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie (Sekretarz)
Dr Krzysztof Kannenberg, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
Prof. dr hab. Witold Kłaczewski, Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie  (V-ce Przewodniczący)
Dr Barbara  Kochańska, Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”
Doc. dr Janusz Kowalski, Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera
Prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Sopocka Szkoła Wyższa (V-ce Przewodnicząca)
Prof. dr Piotr Rzepczyński,  Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (Skarbnik) 
Dr inż. Sebastian Zbigniew,  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i  Transportu we Wrocławiu
Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku (Przewodniczący)
Prof. Aleksandra Żukrowska, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Komisja Rewizyjna:
Dr Ewa Kosak   ( Przewodnicząca  Komisji Rewizyjnej )  Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Dr Magdalena Fiternicka-Gorzko         Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
Dr Beata Piotrowska  Wyższa Szkoła Cosinus W Łodzi

 

Władze Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
II Kadencja 2008-2012

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński


Honorowy Przewodniczący:
Prof. dr hab. Jerzy Malec

Prezydium:
Dr Andrzej Błachut
Prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka – Bokun
Dr Michał Gołoś
Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Jagiełło
Prof. dr inż. Grzegorz Janicki
Dr Krzysztof Kannenberg
Dr Elżbieta Kielska
Prof. dr hab. Witold Kłaczewski
Prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz
Prof. dr hab. Wojciech Olejniczak
Dr Piotr Rzepczyński
Dr Janusz Zierkiewicz

Komisja Rewizyjna:
Dr Elżbieta Marszałek
Dr hab. Teresa Martyniuk
Dr Stanisława Ossowska

 

 

Władze Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w kadencji 2005-2008
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Jerzy Malec

Prezydium:

Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. Jerzy Malec

Wiceprzewodniczący:
Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska (do spraw finansowo-ekonomicznych)
Prof. PSW dr hab. Grzegorz Janusz (do spraw organizacyjnych)
Prof. dr hab. Waldemar Łazuga (do spraw medialnych)
Prof. dr hab. Józef Szabłowski (do spraw współpracy z podmiotami zewnętrznymi)

Sekretarz:
Prof. dr hab. Janusz M. Pawlikowski

Skarbnik:
Prof. MWSE dr hab. Stanisław Belniak

Pozostali członkowie Prezydium:
Prof. WSB dr hab. Władysław Balicki
Prof. dr hab. inż. Jerzy Białkiewicz
Dr Andrzej Błachut
Dr Andrzej Juszczyk
Prof. dr hab. Witold Kłaczewski
Prof. dr hab. Wojciech Olejniczak
Dr Sławomir Owczarski
Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
Prof. dr hab. Andrzej Bujak
Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz

 

 

 

Komisja Rewizyjna:
Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
Mgr inż. Edward Janiszewski
Dr Barbara Kubska-Maciejewicz
Dr Elżbieta Marszałek
Dr hab. Elżbieta Martyniuk
Dr Stanisława Ossowska
Dr Maria Pierzchalska