Składki

Na podst. Art. 11, pkt. 4 Statutu Konferencji , Uchwałą   XXIV  Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP, w  dniu  5.04.2018 r. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich podwyższyło  wysokość składek członkowskich KRZaSP do wysokości 2 ( dwa) zł od studenta w skali   roku, płatne w 2 ratach: do   15 listopada i 15 kwietnia  lub jednorazowo do 15 listopada od nowego, 2018/2019 roku   akademickiego.

  Nr konta: PKO Bank Polski       92 1020 2892 0000 5802 0186 4784