Składki

Uchwałą   XXX  Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP, w  dniu   25 .02.2021 r. Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich zmieniło  zasady   opłacania  składek członkowskich.     Od roku akademickiego 2021/2022 (od 1 października 2021) wysokość składek corocznych członkowskich płatnych przez Uczelnie stowarzyszone zależy od liczby studentów, wg następujących progów:

  1. do 500 studentów – składka w wysokości 50 zł miesięcznie;
  2. do 1000 studentów – 100 zł miesięcznie
  3. do 1500 studentów – 150 zł miesięcznie
  4. powyżej 1500 studentów – 200 zł miesięcznie.

Opłaty winny być opłacane jednorazowo lub w dwóch ratach płatnych do 20 października i do 20 marca w danym roku akademickim.  Ilość studentów liczona na dzień 15.10.,  i  15.03.  danego roku akademickiego.

  Nr konta: PKO Bank Polski       92 1020 2892 0000 5802 0186 4784

Uchwała nr 3 – składki od 2021 2022 FINAL