Aktualności

XXVII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP  odbędzie  się w  Warszawie  w  dniach  17-18 października   br  w  siedzibie  Warszawskiej Wyższej  Szkoły   Informatyki, przy  ulicy  Lewartowskiego 17,  Warszawa.   Władze  Konferencji  i Uczelni bardzo serdeczne zapraszają.  Spotkanie  rozpocznie się  o  g.  15ej.

Szczegółowe  informacje  w zakładce  Zgromadzenia Plenarne. 

 

 

Nowy  Rok Akademicki  2019 / 2020

Magnificencje,  Szanowni  Państwo, Społeczności Akademickiej,

Waszym Magnificencjom, całej Społeczności Akademickiej i Przyjaciołom w imieniu Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich i  własnym składam serdeczne życzenia szczęśliwych momentów, poczucia sprawstwa w Nowym Roku Akademickim 2019/2020, w pokoju i zdrowiu.

Przewodniczący KRZaSP      prof. Waldemar Tłokiński

 


Program Studia z Przyszłością. Zaproszenie  do  udziału  w konkursie Fundacji Rozwoju  Edukacji i  Szkolnictwa Wyższego

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w V edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, którego jest organizatorem merytorycznym . Uzyskanie naszego Certyfikatu zapewnia rozpoznawalność kierunku i jego promocję w ogólnopolskiej skali. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku studiów jako przyszłościowych, odpowiadających na potrzeby rynku pracy, oferujących wysoką jakość kształcenia. Kierunki i specjalności ze Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” to akademicka elita w skali całego kraju!

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 13 grudnia 2019 roku (piątek).

Więcej na www.studiazprzyszloscia.pl

 


Konferencja: „Uczelnia na miare potrzeb ” –  21.11.2019 r. Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku – studentów. Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:

„Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się  21 listopada 2019 roku w Warszawie.

Wymagana rejestracja->

Podczas konferencji zostanie poruszona m.in.  taka tematyka jak:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Uczelnia w chmurze
 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • ….

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią..

 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe……

       Naszą grupą docelową są przedstawiciele uczelni wyższych: rektorzy, dziekani, kanclerze, kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi dziekanatów, centrum informatyki.

Wstęp dla wyżej wymienionych osób bezpłatny!Link do wydarzenia: strona www->>>

Kontakt z organizatorem:Mariola Urbanowicz
tel. +48/531 645 512
e-mail: mariola.urbanowicz@pirbinstytut.pl

 


KONFERENCJA IBE  MEN

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w seminarium warsztatowym dotyczącym rozwijania umiejętności społecznych i obywatelskich osób dorosłych.
Seminarium realizowane jest w ramach prac na częścią szczegółową Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU). Jednym z celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności jest kształtowanie umiejętności społecznych i obywatelskich u dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Podczas seminarium będziemy wspólnie dyskutować między innymi o tym, jak:
rozwijać ofertę kształcenia i szkolenia w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich osób dorosłych;
poprawić kształcenie i doskonalenie osób uczących innych w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich osób dorosłych;
rozwijać te kompetencje w różnych miejscach i formach – w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się nieformalnego.
Celem seminarium jest zdiagnozowanie wyzwań związanych z kształtowaniem umiejętności społecznych i obywatelskich u osób dorosłych oraz wypracowanie planu działań – rekomendacji do roku 2030. Podczas spotkania wykorzystane zostaną aktywne metody warsztatowe oraz elementy analizy SWOT i PEST.
Jesteśmy przekonani, że przydatność Zintegrowanej Strategii Umiejętności i wyznaczonych w niej kierunków działań zależy od zaangażowania szerokiego grona zainteresowanych stron, które wniosą swój głos, informacje i spostrzeżenia na temat procesu kształtowania, dostarczania i wykorzystania umiejętności w kraju.
Seminarium warsztatowe odbędzie się dnia 31 lipca 2019 roku w Warszawie.

Z wyrazami szacunku
Zespół ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Instytucie Badań Edukacyjnych


Kandydatury – PKA do 30.06.2019 r.

2019-05-28

Magnificencje,

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2020-2023)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję trwającą od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 Dokładne informacje,  na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-w-sprawie-mozliwosci-zglaszania-kandydatur-na-czlonkow-polskiej-komisji-akredytacyjnej-kadencja-2020-2023


Konferencja Bukareszt 20-21.06.2019 r.

2019-05-28

HEInnovate
Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education
Bucharest 20-21 June 2019

We have the pleasure to inform you that the European Commission, in partnership with the OECD and the Romanian Ministry of National Education will be holding in the framework of the Romanian EU Presidency an HEInnovate conference on “Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education” in Bucharest on 20-21 June 2019.
The event is hosted by the Politehnica University of Bucharest.   
This event will bring together around 200 participants from all over Europe with an emphasis on representatives and decision makers from higher education institutions, associated bodies, public bodies and ministries.
In addition to the launch of the HEInnovate country report for Romania, the event will feature plenary sessions with high-level speakers and parallel, highly interactive working sessions, all around the topic of the innovative and entrepreneurial higher education institution and system.
It will be a unique opportunity to share and discuss your experiences, compare examples of good practice, to network and to learn from each other.
For additional information about the event and registration, please access http://heinnovatebucharest2019.eu/

We are looking forward to meeting you in Bucharest.

Kind regards,

The HEInnovateTeam


NKN Forum Gdynia 20.05.2019

2019-05-07


Magnificencje,  szanowni  Państwo,

w dniu 20 maja 2019 r. w murach Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się Narodowy Kongres Nauki – Forum. Tematem trzeciej odsłony NKN Forum będzie :   Kształcenie. W ramach przyjętej formuły spotkania planowane są kwestie: wpływu nowej Ustawy na kształcenia, organizacji kształcenia w uczelniach, dostosowania programów studiów do nowych regulacji prawnych oraz nowoczesne metody kształcenia. Dbałość o jakość kształcenia. Na tym polu istotne będzie zaprezentowanie doświadczeń i wyzwań z perspektywy uczelni. Profesor  Tłokiński weźmie  udział w Forum w charakterze eksperta, i wystąpi w sesji plenarnej nr. 1, pt.:  „Jakość kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego – rozwiązania prawne i organizacyjne”

Wstęp i moderacja:
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski;

Paneliści:
– prof. dr hab. Maria Próchnicka Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersytet Jagielloński;
– prof. dr hab. Waldemar Tłokiński Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Rektor Ateneum Szkoła Wyższa;
– dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ndzw Rektor PWSZ w Nowym Sączu;
– Dominik Leżański Przewodniczący PSRP, Politechnika Łódzka.

Cały   program  na  stronie  NKN Forum. 

Rejestracja : 
Program wydarzenia, informacje logistyczne oraz formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem www.amw.gdynia.pl/NKN


Konferencja PIRB Uczelnia na miarę potrzeb 16.05.2019 r

2019-04-16

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji   zorganizowanej przez  Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.  :  „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 16 maja 2019 roku w Warszawie.
Informacje  o  Konferencji   na  stronie  : http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-16-05-2019

W programie m.in:
– Kamil Bolek – Chief Marketing Office w LifeTube „Ponad 2 miliony osób na jednym wykładzie. Jak wygląda nowoczesna edukacja i jej promocja w świecie YouTube”
(Jak dotrzeć do pokolenia Y oraz Z? Czym jest profesjonalny influencer marketing i czy może być skutecznym narzędziem do promocji uczelni? Prelegent opowie o sile influencerów na YouTube. Na przykładach pokaże i wyjaśni – jakie efekty może przynosić influencer marketing i jak mądrze z niego korzystać. )

– Artur Kisiołek – Dziekan i Profesor Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. „Cyfrowa transformacja marketingu szkół wyższych”
(W ramach wykładu omówiona zostanie potrzeba zarządzania marketingowego uczelnią wyższą. Następnie przedstawiona zostanie problematyka digitalizacji współczesnego marketingu, w tym między innymi ewolucja koncepcji marketingowych, wpływ internetu na marketing mix oraz zmiany w relacjach klient-firma. Dalsze rozważania prowadzone będą w odniesieniu do podstawowych współczesnych problemów marketingu online. W ostatniej części przedstawione zostaną wybrane wyniki dwóch edycji projektu badawczego pt. „Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej szkół wyższych” ze szczególnym naciskiem na zagadnienia z obszaru promocji online, Social Media i Mobile Marketing.)

– Przedstawiciel Partnera konferencji Euroimpex SA
„Rozwiązania informatyczne i technologiczne dla nowoczesnych wyższych uczelni – jak pozyskać na nie nawet 100% dotacji?”

– Maciej Marciniak – MW Concept Sp. z o.o. 
„Nowatorskie systemy głosowań w organach uczelni wyższych oraz elektroniczny obieg dokumentów”
(Firma MW Concept Sp z o.o. jest liderem na rynku samorządowym w sprzedaży unikalnych rozwiązań informatycznych do obsługi organów stanowiących wszystkich szczebli. Sztandarowa aplikacja firmy pod nazwą eSesja funkcjonuje w blisko 700 polskich samorządach. Innowacyjne rozwiązania różnych systemów głosowań są tym elementem aplikacji, który znajduje zastosowanie w firmach, korporacjach, a także na uczelniach wyższych.)

– Dariusz Kąkol – Pełnomocnik Zarządu, LSS BB  „Renesans w zarzadzaniu majątkiem uczelni”
– Andrzej Szandała – Kierownik projektu, INTERSIEĆ „Machine learning w nauczaniu online”
– dr hab. Marcin Gębarowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kryzysowego
„System identyfikacji wizualnej w służbie tworzenia spójnego wizerunku uczelni”


EDU IT TRENDS konferencja 30.05.2019 r. Warszawa

2019-04-16

Szanowni Państwo,
Zapraszamy  Państwa do udziału  w Konferencji : wydarzenia, poświęconego nowoczesnym technologiom dla uczelni wyższych.
Konferencja  EDU IT TRENDS odbędzie się 30 MAJA 2019 w Warszawie.

 

Zagadnienia, które będą poruszane podczas wydarzenia:

 • Systemy do zarządzania Uczelnią,
  • Elektroniczny obieg dokumentów w placówce oświatowej wyższego szczebla,
  • Cyfrowy Dziekanat,
  • Elektroniczna legitymacja studencka,
  • Elektroniczna karta pracownika Uczelni,
  • Infrastruktura PKI,
  • Oprogramowanie antyplagiatowe,
  • Platformy e-learningowe,
  • Elektroniczna rekrutacja,
  • Cyfrowe biblioteki,
  • Interaktywne i bezprzewodowe systemy egzaminowania,
  • Mobilne i bezprzewodowe systemy głosowania,
  • Nowoczesne systemy bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz sieci,
  • Informatyzacja szkół wyższych w świetle polskiego prawa,
  • Technologie informacyjne na zajęciach dydaktycznych,
  • Platformy komunikacyjne oraz sprzęt multimedialny.

Strona internetowa wydarzenia: http://eduittrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.
Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

 

Kontakt z organizatorem:
tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl


EduFakty Gniew 25-26.04.2019r.

2019-04-02

Konferencja.   EduFakty   zaprasza na  VI Konferencję Rektorów i  Zarządzających   Szkołami  Wyższymi w  kwietniu  25-26, br  do  Gniewu nad Wisłą.

 Wiecej  informacji 

home


Konferencja 9.04.2019 Warszawa

2019-04-02

Fundacja Rozwoju Edukacji  i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej 

Ewaluacja jakości działalności naukowej po wejściu w życie Konstytucji dla nauki.
Jak przygotować się do nowej oceny parametrycznej dyscyplin naukowych?

Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2019 roku w Warszawie (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, ul. Jagiellońska 82D).

Więcej informacji: 

Szczegółowe informacje:


– Strona internetowa Konferencji – kliknij!

-Program Konferencji wraz z charakterystyką prelegentów – pobierz!

-Zgłoszenie udziału – pobierz!

-Informacje organizacyjne – kliknij!


NKN Forum 2019

2019-03-08

Rozpoczął  się cykl ogólnopolskich debat środowiskowych dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego.
Pierwsze ze spotkań odbyło się   w Łodzi.  Kolejne  20  marca  2019 w Toruniu.
Pełna informacja  na stronie: https://nkn.gov.pl/nkn-forum/


XXVI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 21-22.03.2019

2019-02-15

Magnificencje, Szanowni Państwo, 
bardzo bardzo serdecznie zapraszamy na XXVI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, organizowane we współpracy z Warszawska Wyższą Szkołą Informatyki. Zgromadzanie odbywać będzie się w dniach 21-22 marca ( czwartek – piątek) w Warszawie w siedzibie WWSI przy ul. Marka Edelmana 17, Warszawa.

 W programie oprócz gości z RGNiSW, MNiSW zaplanowaliśmy wystąpienie Rektora SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, prof. Romana Cieślaka pt. Refleksje o sytuacji szkolnictwa niepublicznego w związku z Ustawą 2.0.

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie XXVI ZP KRZASP i Zgłoszeniu. Obrady Zgromadzenia Plenarnego ogólnego zaplanowaliśmy na g. 14: 00. Rejestracja uczestników od g. 13ej

Bardzo prosimy o jak najszybsze nadsyłanie zgłoszeń do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki i rezerwację hotelu.

Program XXVI ZP 1. Bez Prezydium.doc
zgloszenie ZP KRZaSP.doc


Konferencja GigaCon 16.04.2019 Warszawa IT w Uczelnich

2019-02-08

Bezpłatna konferencja  IT w Uczelniach GigaCon 16 kwietnia 2019 r.
Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji uczelni  wyższych.
Firmy IT przedstawią swoje rozwiązania, które usprawnią  zarządzanie oraz podniosą poziom innowacyjności uczelni. Wykłady poprowadzą również eksperci, którzy opowiedzą  o ciekawych przypadkach, wdrożeniach i nowych trendach.

Jakie systemy wybrać? Czym się sugerować? Jakie wyzwania stoją przed działami IT uczelni wyższych? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi usłyszą uczestnicy kolejnej edycji  konferencji marki GigaCon.

W agendzie pojawiły się już pierwsze tematy:

 1. Analiza i synteza najnowszych tendencji związanych z informatyzacją uczelni wyższych na przykładzie Politechniki Warszawskiej
  – Kazimierz Waćkowski (Politechnika Warszawska)
 2. Systemy jednokrotnego logowania w Federacji PIONIER.Id
  – Tomasz Wolniewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Tematyka konferencji:

 • systemy wspomagające zarządzanie, rekrutację oraz pracę dziekanatu
 • systemy finansowo – księgowe, kadrowo – płacowe
 • systemy antyplagiatowe
 • systemy biblioteczne
 • systemy egzaminowania on-line
 • e-learning
 • Elektroniczna Legitymacja Studencka
 • elektroniczny obieg dokumentów w firmie
 • informatyzacja uczelni wyższych w świetle prawa
 • projekty unijne
 • rozdzielenie środków unijnych w budżecie uczelni
 • bezpieczeństwo uczelnianych sieci informatycznych
 • motyw sztucznej inteligencji
 • ochrona danych osobowych
 • przepływ informacji

Link do bezpłatnej rejestracji:  https://gigacon.org/event/uczelnie_waw_19/


Zespół ds monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

2019-02-05

Konstytucja dla Nauki jest pierwszą od lat kompleksową modyfikacją podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią, dlatego skala zmian, jakie idą za nową ustawą, jest znacząca. Przepisy ustawy wdrażane są stopniowo, co daje czas i możliwość na właściwe wykorzystanie nowych szans w zarządzaniu uczelnią. Od tej pory nad optymalnym wcielaniem w życie Konstytucji dla Nauki czuwać będzie powołany na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespół do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

W  zespole przedstawicielem  KRZaSP  jest   prof.  Marcin Krawczyński,   prof. nadzw. w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie oraz  Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Szczegółowe  informacje :
https://www.gov.pl/web/nauka/zespol-ds-monitorowania-wdrazania-reformy-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-powolany


Elektroniczny Obieg Dokumentów Warszawa 17.01.2019 r.

wersja do druku | 2019-01-04

BUSINESSMAN INSTITUTE ZAPRASZA PAŃSTWA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

TERMIN: 17 STYCZNIA 2019 R.

MIEJSCE: WARSZAWA,  BUSINESSMAN INSTITUTE, TRAKT LUBELSKI 40A

PROGRAM

8.30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

8:50

Otwarcie i prowadzenie konferencji
Monika Pietruszyńska, Astrafox

9.00

Obieg faktur od skanowania do raportowania i portal pracowniczy
Przemysław Sołdacki, Prezes, Astrafox

9.30

Wystąpienie Merytoryczne
Ewa Kadys-Braumberger, kierownik działu handlowego, 
AURA Technologies

10.00

ELO ECM Suite 11 – poczuj cyfrową przewagę:
I. Cyfrowe Akta osobowe
II. ELO – Jak łatwo przestrzegać wymogi RODO

Elke Schoenemann, Sales Manager Poland, ELO Digital Office

10.40

Przerwa na kawę

11.00

Wystąpienie Partnera Merytorycznego konferencji

11.40

Podpis elektroniczny w kontekście rozporządzenia eIDAS
Tomasz Sekutowicz, Country Manager Poland, Avaintec

12.00

Przerwa na kawę

12.20

Wystąpienie Partnera Merytorycznego konferencji

12.50

Doświadczenia wynikające ze stosowania RODO w praktyce
Artur Piechocki, Radca Prawny, Kancelaria APLaw

13.20

Robot cyfrowy w służbie Elektronicznego Obiegu Dokumentów
Danuta Kajrunajtys, Wykładowca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Izba Rzeczoznawców PTI

14.00

Podsumowanie, zakończenie konferencji

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONFERENCJI JEST REJESTRACJA ZA POMOCĄ FORMULARZA: LINK DO FORMULARZA


Konferencja EDU IT TRENDS 28.11.2018r.

2018-11-20

EDU IT TrendsKIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DLA UCZELNI WYŻSZYCH

 Odpowiedni poziom innowacyjności uczelni jest niezwykle istotnym wskaźnikiem w rankingach. Jest to również ważny element w procesie pozyskiwania studentów. Wizerunek uczelni budowany jest poprzez jej potęgę naukową oraz to ważne kryterium, jakim jest innowacyjność. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowanie nowych technologii. Wystąpienia poprowadzą największe autorytety środowiska naukowego, a także eksperci zajmujący się informatyzacją. Porozmawiamy o obecnych wyzwaniach jakie stoją przed uczelniami wyższymi, czym się sugerować przy wyborze rozwiązań oraz jakie technologie wdrażać, aby usprawnić zarządzanie placówką i podnieść jej poziom innowacyjności.

Zapraszamy do rejestracji!

odbędzie się 28 LISTOPADA 2018 roku w Warszawie

W programie wydarzenia m.in.:.

RODO – CZYLI JAK PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE NA UCZELNI ZGODNIE Z PRAWEM Wioletta Jaroń  

BEZPIECZEŃSTO IT W ŚRODOWISKU UCZELNI WYŻSZYCH Krzysztof Młynarski, Teleinformatica

NOWE ZASADY W WALCE Z PLAGIATEM Anna Jędrzejczyk, Plagiat.pl

WYZWANIA ZWIĄZANE Z DECYZJĄ ZMIANY ORAZ WYBOREM ZINTEGROWANEGO KLASY ERP W PAŃSTWOWYCH UCZELNIACH WYŻSZYCH
Tomasz Piontek, UMK

EFEKTYWNOŚĆ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W TEORII I PRAKTYCE – TRENDY METODYCZNE, TECHNOLOGIA, A OCZEKIWANIA ODBIORCY
Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

TRENDY EDTECH W 2018 ROKU
Krzysztof Wojewodzic, Vistula University

Strona internetowa wydarzenia: http://eduittrends.pl/
Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!
Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.
Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Kontakt z organizatorem:
tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
website: http://pureconferences.pl


Konferencja 21-22.11.br

2018-11-13

Szanowni Państwo,
 przekazuję zaproszenie Pana Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do udziału w międzynarodowym wydarzeniu promocyjnym  programu NATO „Science for Peace and Security” (SPS), organizowanym w dniach 21-22 listopada br. w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stałym Przedstawicielstwem  Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych z prośbą o Państwa udział oraz upowszechnienie wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych podmiotów. Wydarzenie to ma na celu popularyzację wiedzy o programie wśród polskich i zagranicznych  podmiotów potencjalnie zainteresowanych współpracą w celu przyszłej  realizacji  międzynarodowych projektów o charakterze naukowym lub szkoleniowym.

Program koncentruje się na poniższych obszarach tematycznych:

 1. Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych,
 2. Bezpieczeństwo energetyczne,
 3. Bezpieczeństwo cybernetyczne,
 4. Przeciwdziałanie zagrożeniom z zakresu CBRN,
 5. Bezpieczeństwo środowiskowe,
 6. Wspieranie misji i operacji NATO,
 7. Nowe technologie z zakresu bezpieczeństwa,
 8. Bezpieczeństwo granic i portów,
 9. Rozminowywanie,
 10. Wymiar ludzki i społeczny działań prowadzonych przez NATO.

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się w  materiałach informacyjno – promocyjnych programu: https://www.nato.int/cps/en/natohq/141769.htm
Informacje  szczegółowe  na  stronie MNiSW:
https://www.archiwum.nauka.gov.pl/en/nato-science-for-peace-and-security-sps-programme-information-day/


Konferencja PIRB Uczelnia na miarę potrzeb 21.11.br

2018-11-06

 Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 21 listopada 2018 roku w Warszawie.

Tematyka konferencji: 1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji
 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
 • E-learning – więcej nauki przez Internet na uczelniach
 • Fundusze unijne dla uczelni – pozyskanie i rozliczenie
2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
 • Integracja systemów ICT
 • Bezpieczeństwo danych i informacji
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
 • Systemy kontroli dostępu
 • Infrastruktura PKI
 • Zarządzanie zasobami uczelni
 • Systemy ERP do zarządzania uczelnią
 • Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
 • Budowa profesjonalnej serwerowni
 • Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
 • Backup i archiwizacja dokumentów

http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-21-11-2018


List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Piotra Müllera.

2018-11-06

Szanowni Państwo,
w załączniku  list Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Piotra Müllera.

list MPM 31 10 2018.pdf
www.konstytucjadlanauki.gov.pl


Konferencja 5.11.2018

2018-10-30

Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ma zaszczyt zaprosić do udziału w bezpłatnej Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week.

 Głównym celem wydarzenia jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego. W trakcie paneli dyskusyjnych eksperci będą poruszać kwestie kształcenia umiejętności dla gospodarki i diagnozowania zapotrzebowania na nie.

Ważnym elementem spotkania będzie uroczyste wręczenie nagród ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel z POWER-em”, w którym wyróżnieni zostaną nauczyciele różnych obszarów nauczania,  którzy biorąc udział w wyjazdach zagranicznych w ramach Programu  Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach edukacja szkolna oraz kształcenie i szkolenia zawodowe w latach  2014-2017, zdobyli wiedzę i umiejętności, pozwalające na opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do pracy z uczniami.

Równolegle do wystąpień i dyskusji ekspertów będą odbywały się targi, w ramach których przedstawiciele  szkół zawodowych różnych branż, beneficjenci Programu Erasmus+,  zaprezentują swoje umiejętności i opowiedzą o atrakcyjności  zmieniającego się kształcenia zawodowego oraz współpracy z pracodawcami i wyższymi szkołami zawodowymi. Wśród nich zobaczymy najbardziej utalentowanych polskich uczniów, którzy we wrześniu w Budapeszcie rywalizowali w EuroSkills, czyli europejskim turnieju umiejętności zawodowych.

Serdecznie zapraszamy udziału w konferencji i targach.

Rodzaj spotkania: Konferencja i targi
Termin spotkania: 5 listopada 2018
Miejsce:  Centrum Konferencyjne PGE Narodowy, Narodowy
Program konferencji: program

Zapraszamy do rejestracji: https://vetweek.webankieta.pl/


Konferencja PIRP 12.10.2018

2018-09-21

Szanowni   Państwo,
W  2018 roku, Polska Izba Rzeczników Patentowych obchodzi setną rocznicę powstania zawodu rzecznika patentowego. Aby upamiętnić to wydarzenie i zaznaczyć stulecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce, Polska Izba Rzeczników Patentowych we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii organizuje Konferencję „Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy”.  w dniu 12 października 2018 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, w Sali „Pod Kopułą”.

Zaproszenie na Konferencję PIRP.pdf

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
Sto lat temu, w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. W tym samym roku Marszałek Józef Piłsudski wydał dekret ustanawiający Polski Urząd Patentowy, co stworzyło podwaliny dla powstania zawodu rzecznika patentowego.
W związku z tym, w 2018 roku, Polska Izba Rzeczników Patentowych obchodzi setną rocznicę powstania zawodu rzecznika patentowego.
Aby upamiętnić to wydarzenie i zaznaczyć stulecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce, Polska Izba Rzeczników Patentowych we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii organizuje Konferencję „Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy”.
Będę zaszczycona jeśli zechce Pani / Pan wziąć udział w Konferencji, która odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, w Sali „Pod Kopułą” w godzinach 9.00 – 16.45.
Wstępny program Konferencji przesyłam w załączeniu.
Jednocześnie uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji na adres: konferencja.zapisy@pirp.org.pl.
Z poważaniem,
Dorota Rzążewska
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Program:
09.00 – 09.45 Rejestracja + networking
09.45 – 10.00 Otwarcie Konferencji – Prezes PIRP
10.00 – 10.20 Wystąpienie przedstawiciela MPiT
10.20 – 11.20 Innowacyjne przedsiębiorstwo – strategia budowania przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy – rzecznik patentowy jako doradca biznesowy
11.20 – 11.35 Przerwa kawowa + networking
11.35 – 12.35 Nowe rozwiązania – nowe wyzwania – rzecznik patentowy jako pełnomocnik przed krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi organami administracji oraz sądami
12.35 – 13.30 Przerwa lunchowa
13.30 – 14.30 Innowacje a wiedza – rzecznik patentowy w szkołach wyższych – budowanie relacji pomiędzy nauką i biznesem
14.30 – 14.45 Przerwa kawowa + networking
14.45 – 15.45 Rzecznik patentowy – zawód zaufania publicznego w Polsce i na świecie – wymiana wiedzy i doświadczeń
15.45 – 16.00 Zamknięcie Konferencji
16.00 – 16.45 Networking
ko n f e r e n c j a
ROLA RZECZNIKA PATENTOWEGO W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY
Z A P R O S Z E N I E
POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 20 lok. 2
tel./fax: 22 646 40 12, tel.: 22 646 41 43
www.pirp.org.pl info@pirp.org.pl
POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
www.pirp.org.pl


Nowy Rok Akademicki 2018/2019

2018-09-18

Magnificencje,  Szanowni Państwo  Rektorzy oraz Założyciele,
z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w imieniu Prezydium i  własnym  składam szczere życzenia   całej Społeczności Akademickiej  uczelni  zrzeszonych w Konferencji Rektorów  Zawodowych Szkół Polskich. 
Życzę  dużo   pomyślności i  sukcesów  w  działalności  akademickiej ,  skutecznej realizacji planów i  rozwoju  Państwa Uczelni.


!!! XXV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 22-23.10.2018 r.

2018-09-18

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy oraz  PT. Założyciele,
zgodnie z ustaleniami na ostatnim, wiosennym Zgromadzeniu Plenarnym KRZaSP uprzejmie informuję, że kolejne, jesienne XXV Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, wyjątkowo w dniach 22-23 października (poniedziałek, wtorek) w Hotelu Mercury Grand (ul. Krucza 28), obok Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Gospodarzem Zgromadzenia jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, informacje szczegółowe wraz z programem zamieszczone są na stronie Konferencji.

Do zobaczenia w Warszawie, w imieniu Prezydium i własnym serdecznie pozdrawiam – Prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP.

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY _2018_ _2_.pdf
Zaproszenie.doc
Program XXV ZP.doc


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). To jedno z największych polskich badań w obszarze rynku pracy.

 Bezpłatne seminarium „Bilans Kapitału Ludzkiego – fakty kontra mity polskiego rynku pracy” .

Spotkanie odbędzie się 20 września w  Hotelu Victoria w Lublinie.

i  w  Toruniu 

 

Spotkanie odbędzie się 18 września w  Hotelu Mercure Toruń Centrum.

Zapraszamy do potwierdzenia swojego udziału http://power.parp.gov.pl/konferencja-bkl do dnia 13 września.

 

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję prezentującą wyniki badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL). To jedno z największych polskich badań w obszarze rynku pracy.

 Bezpłatne seminarium „Bilans Kapitału Ludzkiego – fakty kontra mity polskiego rynku pracy” .

Spotkanie odbędzie się 20 września w  Hotelu Victoria w Lublinie.

i  w  Toruniu 

 

Spotkanie odbędzie się 18 września w  Hotelu Mercure Toruń Centrum.

Zapraszamy do potwierdzenia swojego udziału http://power.parp.gov.pl/konferencja-bkl do dnia 13 września.

 

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  przesyłam zaproszenie na seminarium „Bilans Kapitału Ludzkiego – fakty kontra mity polskiego rynku pracy” .

Spotkanie odbędzie się 20 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Rejestracja już trwa – zapraszamy do potwierdzenia swojego udziału do dnia 13 czerwca.

http://power.parp.gov.pl/konferencja-bkl

 

Z poważaniem,Sylwia Kotowicz, e-xon s.c.

 1. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Mobile: 601 914 110

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”:   Sektorowe podejście do kwalifikacji  – ramy kwalifikacji, standardy zawodowe, rady ds. kompetencji; 20-21 czerwca 2018 r.; Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii.

 

Konferencja ma charakter naukowy. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań w formie referatu. Przygotowana prezentacja w języku polskim lub angielskim powinna nawiązywać tematycznie poruszanych do zagadnień. Referaty mogą
prezentować konkretne studia przypadków realizowanych przez Prelegenta działań lub analizować te kwestie w sposób przekrojowy.
Wystąpienie nie powinno przekraczać 15 minut.


Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia i jego streszczenie o objętości ok. pół strony A4 prosimy kierować na adres  sectoralconference@ibe.edu.pl do dnia 4 czerwca 2018 r.


Kontakt w sprawach merytorycznych dotyczących konferencji:
Andrzej Żurawski, tel. 22 241 71 87, e-mail: sectoralconference@ibe.edu.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Monika Parys, tel. 22 241 71 09, tel. kom. 785 506 321, e-mail: m.parys@ibe.edu.pl


EDU IT Trends– NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA UCZELNI WYŻSZYCH

 

Wydarzanie ma na celu przybliżenie zagadnień informatyzacji szkolnictwa wyższego oraz umożliwić władzom uczelni, zapoznanie się z nowoczesnymi trendami i technologiami oferowanymi przez kluczowych graczy w tym segmencie

Zapraszamy do rejestracji!

odbędzie się 24 MAJA 2018 roku w Warszawie

W programie wydarzenia m.in.:.

PROJEKTANT, KREATOR, TRENER I MENTOR… NOWOCZESNY NAUCZYCIEL AKADEMICKI NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ
Agnieszka Wierzbicka, Uniwersytet Łódzki  

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA I ARCHIWIZACJA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
Krzysztof Pilecki, Uniwersytet Warszawski

JAK UCZYĆ OBCOKRAJOWCÓW JĘZYKA POLSKIEGO, KIEDY ONI SIEDZĄ WE WŁASNYCH DOMACH?
Wiesław Przybyła, Polski Uniwersytet Wirtualny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

JAK UCZELNIE MOGĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z BIZNESEM PRZY TWORZENIU I WDRAŻANIU INNOWACJI?
Paweł Kwiatkowski – Co-founder & CEO ChallengeRocket

DOZWOLONY UŻYTEK W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK CYFROWYCH – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA W UDOSTĘPNIANIU MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO
Dr Zbigniew Pinkalski, Kancelaria Traple Konarski i Podrecki i Wspólnicy

Strona internetowa wydarzenia: http://eduittrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

 

Strona internetowa wydarzenia: http://eduittrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

 

 

 

26 kwietnia 2018 r. w godz. 9:30-15:00

Warszawa, Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

 

Program spotkania

 • 9:30-10:30 – uroczyste otwarcie i prezentacje na temat wymiany studenckiej między Polską i Chinami,
 • 10:30-11:00 – przerwa kawowa,
 • 11:00-15:00 – prezentacja uczelni z Prowincji Syczuan oraz indywidualne rozmowy z poszczególnymi uczelniami.

 

Celem spotkania jest przedstawienie polskim studentom i uczelniom potencjału syczuańskich uniwersytetów i szkół wyższych, zachęcenie do podejmowania studiów w Syczuanie, a także zapoznanie się z ofertą polskich uczelni pod kątem zwiększania w Polsce liczby studentów z Chin oraz omówienie możliwości nawiązania dwustronnej współpracy akademickiej (m.in. wymiana studentów i pracowników naukowych, współpraca badawcza, dwustronne wizyty naukowe).

 

Podczas targów swoje stoiska zaprezentują chińskie uniwersytety i szkoły wyższe:

 • Xihua University,
 • Sichuan University of Science and Engineering,
 • Southwest University of Science and Technology,
 • Southwest Petroleum University,
 • Southwest Medical University,
 • North Sichuan Medical College,
 • Chengdu University of Traditional Chinese Medicine,
 • Sichuan Tourism University,
 • Neijiang Normal University,
 • Leshan Normal University,
 • China West Normal University,
 • Mianyang Teachers’ College,
 • Leshan Vocational and Technical College,
 • Sichuan Business Vocational College,
 • Sichuan Vocational and Technical College,
 • Sichuan College of Architectural Technology.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w wydarzeniu i spotkaniem z przedstawicielami chińskich uczelni lub mają dodatkowe pytania, prosimy o kontakt pod adresem mailowym biura Fundacji Edukacji Polsko-Chińskiej: biuro@edupolsin.org


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 16 maja 2018 roku w Warszawie.

Tematyka konferencji:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
 • Rola serwisu internetowego w komunikacji
 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji

http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-25-04-2018


Gdańsk,  05.04.2018 r.

Szanowny Pan
Dr Jarosław GOWIN
V-ce Premier
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Warszawa

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, na posiedzeniu XXIV Zgromadzenia Plenarnego, po zapoznaniu się z najnowszą wersją projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauki z dnia 26 marca 2018 r., stwierdziła pojawienie się zapisów, które nie były przedmiotem publicznej debaty, a które w zasadniczy sposób niekorzystnie zmieniają niektóre warunki funkcjonowania uczelnianego sektora niepublicznego, a w szczególności:

 1. W art. 24, pkt 1 w określeniu wymogów stawianych rektorowi proponuje się graniczny wiek określając go na 65 lat., jednakże bez wyraźnego wyłączenia rektorów uczelni niepublicznych. Jednocześnie w uzasadnieniu takiej propozycji stwierdza się że „Projekt przewiduje ograniczenie biernego prawa wyborczego w uczelni do osób, które nie ukończyły do dnia rozpoczęcia kadencji 65roku życia” (Uzasadnienie, pkt. 3.2.1.).

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich wnosi o dodanie w teksie projektu  w art. 24, pkt. 1. zapisu wyłączającego z tej regulacji uczelnie niepubliczne, traktując zaistniałą sytuację jako zbyt daleko idące uogólnienie redakcyjne. Podkreślić należy, że w uczelni niepublicznej rektora powołuje Założyciel, to on odpowiada własnym majątkiem za stan rozwoju uczelni, a wybierając określoną osobę ze względu na oczekiwane kompetencje i skuteczność, realizuje podstawową zasadę autonomii tego sektora, podnoszoną wielokrotnie przez Projektodawcę.  To Założyciel bowiem ostatecznie ponosi wszelką odpowiedzialność za los uczelni. Z uwagi na widoczną powściągliwość Projektodawcy odnośnie do zmian w dotychczasowej organizacji i funkcjonowaniu sektora niepublicznego, wspomniana propozycja stoi w rażącej dysproporcji do wyrażonej intencji Projektodawcy, tym bardziej, że dla jakości kształcenia i badań w sektorze prywatnym nie wnosi żadnych konstruktywnych rozwiązań, a jedynie wprowadza niepotrzebne, daleko idące komplikacje organizacyjne.

 1. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich doceniając wagę i konieczność zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia nauczycieli polskich, w związku z zaistniałą nagle sytuacją legislacyjną bez wcześniejszej możliwości zajęcia stanowiska, wyraża swoje głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec nowego proponowanego zapisem art. 53, ust. 4 pkt. 2 określającym, iż kształcenie nauczycieli może być prowadzone w uczelniach  posiadających kategorię A+, A , B+ lub B  natomiast uczelnie z kategorią  „C lub nie posiadające kategorii naukowej – mogą uzyskać pozwolenie na prowadzenie studiów przyporządkowanych do danej dyscypliny oraz na określonym poziomie i profilu praktycznym, z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela”.

Należy podkreślić, że jakość prowadzonego w tych uczelniach kształcenia jest wielokrotnie i stale weryfikowana przez ekspertów Polskiej Komisji  Akredytacyjnej, dzięki czemu nie powinien budzić wątpliwości fakt, iż pozytywna ocena winna być  wystarczającą  rekomendacją do prowadzenia studiów na określonym kierunku i obszarze kształcenia w danej uczelni.  Znaczące zaniepokojenie związane jest z kształceniem nauczycieli w ramach trzech dyscyplin: wychowanie fizyczne, pedagogika – nauczanie początkowe oraz filologia – nauczanie języków obcych.

Wnosimy o:

 1. zmianę zapisu artykułu 53, ust. 4 pkt 2.wnioskując o  pozostawienie uprawnień do kształcenia nauczycieli, uczelniom pozytywnie ocenionym przez Polską Komisję Akredytacyjną w przedmiotowym zakresie i uprawnieniach.
 2. proponujemy dodatkowo,w duchu jak najlepszego przygotowania kadry pedagogów, wprowadzenie państwowego egzaminu nauczycielskiego (na wzór egzaminu lekarskiego), który ostatecznie zweryfikuje nabyte podczas całego cyklu kształcenia, kompetencje. Takie postępowanie zapewni kontrolę wysokiego poziomu kształcenia nauczycieli w zawodowych uczelniach wyższych w Polsce oraz spowoduje, że zawód nauczyciela wykonywać będą osoby o wysokich kwalifikacjach zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 3. gdyby jednak Ustawodawca nie podzielał proponowanego rozwiązania, wnioskujemy o wydłużenie „vacatio legis” do czasu kolejnej po roku 2020 parametryzacji. Okres ten pozwoli uczelniom prowadzącym kształcenie nauczycieli na podjęcie i realizację działań  mających na celu spełnienie wymogów  uzyskania kategorii B zgodnie z zapisami Ustawy.

      Podkreślić pragniemy, iż liczne uczelnie, wchodzące w skład Konferencji Zawodowych Szkół Polskich, przez wiele lat nakładem znacznych środków finansowych i niefinansowych, budowały kierunki kształcące nauczycieli  na studiach pierwszego i drugiego stopnia wymienionych dyscyplin. Utworzone zostały pracownie, bazy  kształcenia praktycznego, poradnie psychologiczno pedagogiczne, sale treningowe, boiska, baseny,  itp. Zorganizowana została szeroka sieć  szkół ćwiczeń, służąca weryfikowaniu praktycznych efektów kształcenia. Pospieszne odebranie szkołom wyższym nie posiadającym kategorii naukowej co najmniej B możliwości kształcenia nauczycieli, poprzez zapis w ustawie, odbije się niekorzystnie na licznej rzeszy studentów wiążących swój rozwój z tymi dyscyplinami, nieodwracalnie zniszczy dorobek wielu, czasem kilkudziesięciu lat, ciężkiej pracy organizatorów na rzecz kształcenia tej grupy zawodowej,  będzie formą marnotrawstwa zbudowanego potencjału i form pracy w uczelniach odpowiedzialnie i rzetelnie realizujących swoją misję edukacyjną (pozytywna ocena PKA). Wymienione zakresy kształcenia zawsze można poddać jakościowej weryfikacji i udoskonaleniu w duchu aktualnych społecznych oczekiwań i naukowych uwarunkowań, bez stosowania drastycznych rozwiązań o nieodwracalnych skutkach dla młodzieży i jednostek organizacyjnych.

                Biorąc pod uwagę  powyższe argumentacje gorąco prosimy  Pana Premiera o ich przyjęcie oraz skuteczne podjęcie działań w formie zmian zapisu Projektu we wskazanych punktach, przysługujących z mocy prawa  autorom proponowanego dokumentu ustawowego,  w czasie procedowania parlamentarnego. Jednocześnie zgłaszamy niezwłoczną gotowość do rozmów z Panem Premierem w celu dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia wyczerpujących te ważne kwestie uzasadnień.


  Przewodniczący KRZaSP
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Z okazji  Świąt  Wielkanocnych  wielu  ciepłych i  radosnych  chwil wiosennego  optymizmu oraz wszelkiej pomyślności życzymy całej  akademickiej  społeczności

Przewodniczący  i  Prezydium   KRZaSP


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  zaprasza  do  udziału  w seminarium inauguracyjnym projekt „Rada Programowa ds Kompetencji” które odbędzie  się w  Centrum Nauki  Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, w Warszawie.  Program wydarzenia  oraz  formularz  zgłoszeniowy  znajduje  się na  stronie : www.power.parp.gov.pl/rpk/

Tytuł  seminarium: Potrzeby przedsiębiorców a oferta edukacyjna


Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają Państwa, jako kluczowych interesariuszy, do udziału w seminarium warsztatowym dotyczącym Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU).

Podczas seminarium będziemy wspólnie dyskutować i wypracowywać listę kluczowych wyzwań i potrzeb oraz wyznaczać priorytety dla działań wiążących się ze skutecznym kształtowaniem, rozwojem i monitorowaniem umiejętności.

Seminarium warsztatowe odbędzie 28 marca 2018 roku w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Wstępnie seminarium zaplanowane jest od godziny 10:00 do 17:00.

Uprzejmie prosimy o zarezerwowanie terminu i potwierdzenie uczestnictwa do 22 marca na adres e-mail: d.walczak@ibe.edu.pl.

Wkrótce prześlemy szczegółowy program seminarium.

Z wyrazami szacunku

Zespół ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Instytucie Badań Edukacyjnych

dr hab. Piotr Mikiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Wdrożeń I kom. +48 785 770 805 I e-mail: p.mikiewicz@ibe.edu.pl

dr Dominika Walczak – Kierownik ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności I kom. +48 502 152 131 I   e-mail: d.walczak@ibe.edu.pl

dr Aleksandra Duda – Koordynator ds. badawczych Zintegrowanej Strategii Umiejętności I kom. +48 505 537 842 I e-mail: a.duda@ibe.edu.pl


Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy, PT Założyciele,

 

w uzupełnieniu listu, który skierowałem do członków Konferencji z wiadomościami o kolejnym Zgromadzeniu Plenarnym w Warszawie pragnę poinformować, że zaproszenie do poprowadzenia dyskusji, a wcześniej przedstawienia kwestii miejsca niepublicznych uczelni zawodowych w skierowanej do Sejmu Ustawy 2.0 przyjął p. Prof. Jarosław Górniak, b. Przewodniczący Narodowego Kongresu Nauki, dziekan Wydziału Filozofii UJ, czołowa postać w przygotowaniu zapisów Ustawy, uczestnik większości debat i dyskusji, dotyczących szczegółów zapisów oraz sposobu ich interpretacji.

Obecność p. Prof. Jarosława Górniaka na naszym Zgromadzeniu pozwoli na swobodną wymianę zdań w naszym gronie i zadanie tylu pytań, jakie tylko nasuną się Rektorom w czasie spotkania. Ta dyskusja nie będzie ograniczona czasem, Profesor Górniak skorzysta z noclegu z nami, więc będzie można rozwiać wszelkie wątpliwości i ustalić strategię dalszych działań dla dobra naszej korporacji.

Kwietniowe Zgromadzenie będzie miało więc charakter wyjątkowy w związku z sytuacją czekających nas zmian, do których musimy być merytorycznie odpowiedzialnie przygotowani. Prezydium Konferencji apeluje do wszystkich  członków KRZaSP o niezawodną obecność, gdyż każdy głos wzbogaci dyskusję i będzie drogą skorzystania ze szczególnej sytuacji w formie obecności p. Prof. Jarosława Górniaka i Jego kompetencji w interesującym nas zakresie.

Ci z Szanownych Rektorów, którzy nie zgłosili jeszcze  swego uczestnictwa proszeni są o jak najpilniejsze dokonanie tej czynności. Organizatorzy zastrzegli, że jeśli do 10 marca nie wpłynie  liczba zgłoszeń uzasadniająca rezerwację hotelu i obsługi gastronomicznej, zgodnie z podaną wcześniej liczbą członków  KRZaSP, pod naciskiem służb hotelowych  nie będą mogli wywiązać się z poczynionych wcześniej ustaleń organizacyjnych. W żadnym więc wypadku nie wolno nam zaniedbać naszych ustawowych i statutowych obowiązków dla dobra naszego sektora i jego wizerunku w środowisku akademickim.

W oczekiwaniu na kwietniowe spotkanie – prof. Waldemar Tłokiński

Przewodniczący KRZaSP
Gdańsk, 02.03.2018 r.

Program KRZASP (1).pdf
KRZaSP_ WSEWS ZGLOSZENIE.pdf  
( termin   nadsyłania  zgloszeń  przedłużony  do  10 marca br.) 


Szanowni Państwo,

zapraszamy na wykład autora nowej teorii kapitalizmu, prof. Jensa Beckerta, dyrektora Max Planck Institute for the Study of Societies w Kolonii, jednego z laureatów Nagrody Leibnitza na 2018 rok. Jego zdaniem nie można zrozumieć działań gospodarczych, nie biorąc pod uwagę naszego postrzeganie czasu i oczekiwań co do przyszłości. Fakt, że zajmujemy się bardziej tym, co będzie, zamiast tym, co jest, wpływa na inwestycje, dług, konsumpcję.

Wykład odbędzie się 15 lutego o 17:30 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie (Nowy Świat 72).  

Będzie bardzo wdzięczni za potwierdzenie obecności.

Z wyrazami szacunku

Natalia Skipietrow

Specjalista ds. public relations /  IFiS PAN / tel. 604994617 / mail: publicrelations@ifispan.waw.pl

Zaproszenie na wykład 15 02 2018.pdf


Magnificencje, Szanowni Państwo,

XXIV Zgromadzenie Plenarne  KRZaSP  odbędzie się  w  Warszawie  w dniach  5 -6 kwietnia  2018  r.   na terenie  Wyższej Szkoły  Edukacja w Sporcie w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej  88.

 

W  programie  XXIV  Zgromadzenia Plenarnego   Konferencji m.in  wystąpienie  nt: Ustawa  2.0 – miejsce i  rola niepublicznych uczelni  zawodowych –  wygłosi prof. dr hab. Jarosław Górniak,  Dziekan Wydziału   Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,  b. Przewodniczący  Narodowego  Kongresu Nauki.


Gdańsk, dnia 02.02.2018 r.

Magnificencje Rektorzy, Drogie Koleżanki i Koledzy,
PT Założyciele Uczelni Niepublicznych,

zbliża się termin wiosennego Zgromadzenie Plenarnego KRZaSP. Informacje o dacie i miejscu Zgromadzenia dołączone zostają do niniejszego pisma. Nie muszę podkreślać, że w obliczu nadchodzących zmian szczególnie ważna jest konsolidacja naszego środowiska i przedyskutowanie spraw, które bezpośrednio dotyczą sytuacji naszych uczelni. Wagę wspólnoty, w duchu odpowiedzialności akademickiej, wyrażają zarówno KRASP jak i nowa Konferencja, zapisana w projekcie ustawy, łącząca państwowe uczelnie zawodowe. Malejąca z roku na rok oferta edukacyjna w sektorze niepublicznym wynika nie tylko z rozmiarów niżu demograficznego, ale także  podwyższających się standardów edukacyjnych jak również świadomości i wymagań samych studentów, wybierających na miejsce swojej edukacji uczelnie niepubliczne. Proces naturalnego kurczenia się sektora niepublicznego, w wyniku którego na rynku edukacyjnym pozostają uczelnie odpowiedzialnie traktujące swoją misję akademicką, mające własną bazę lokalową, solidne zaplecze dydaktyczne, własną kadrę, utrwalone dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z rynkiem pracy, również osiągnięcia naukowo-badawcze (wyniki parametryzacji) dobrze koresponduje z wizją przygotowanego przez Ministerstwo projektu zmian, w której dla tego sektora jest obszar odpowiedzialnych zadań. Stoimy w obliczu wyjątkowych wyzwań, wymagających trzeźwego spojrzenia i niezbędnej korporacyjnej współpracy. Tym sprawom poświęcona zostanie dyskusja w czasie Zgromadzenia, na którym w żadnym wypadku nie może zabraknąć żadnej z uczelni naszej Konferencji.

W oczekiwaniu na niezawodne przybycie do Warszawy w dniach 5 i 6 kwietnia łączę serdeczne pozdrowienia –

Prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP

KRZaSP_ WSEWS ZGLOSZENIE.pdf
Program KRZASP (1).pdf
 Zakwaterowanie w  hotelu   Pod Grotem w  niedalekiej  odległości  od  Uczelni.


Dear colleague,
we are pleased to announce that the UB Forum website is open for registration! Please access https://ubforum-bulgaria.eu
You will there also find the event’s programme and other useful information.

As the Forum is part of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union events, please be informed that personal information such as ID number and a photo is required when registering on the website. This information is collected only for the purposes of the accreditation system of the Presidency.

We are looking forward to seeing you in Sofia!

The UBForum Team

‚University – Business Cooperation – A Partnership for Modernisation and Growth
22-23 February 2018
Sofia, Bulgaria


Dear colleague,

we are pleased to inform you that the European Commission, in partnership with the Bulgarian Ministry of Education and Science and the Bulgarian Employers organisation will host the next thematic University-Business Forum ‚University – Business Cooperation – A  Partnership for Modernisation and Growth’. The event is organised in the framework of the first ever Bulgarian Presidency of the Council of the European Union and will take place at the National Palace of Culture (NDK) in Sofia on the 22nd and 23rd February 2018.

Celebrating University Business Forum’s 10th anniversary, the day and a half event will bring together around 300 representatives from higher education and business as well as local, regional and public authorities. The participants will address how modernisation and growth can be supported through more effective links and relationships between higher education institutions and business.

The forum will be opened by the European Commissioner for Education, Youth, Sport and Culture, Mr Tibor Navracsics and the Bulgarian Minister of Education and Science, Mr Krasimir Valchev.

The event will be structured around the three following themes:

– Leadership, Management and Governance
– Driving Regional Innovation and Development
– Entrepreneurship Education and Development

The Forum will start in the morning of 22nd February and run until mid-day of 23rd February. A half-day cultural programme after the closing of the event will be offered for those who are interested.


Magnificencje, Szanowni  Państwo, 

W dniu 11 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII kadencji, podczas którego Rada wybrała swoje nowe władze.

Przewodniczącym Rady został prof. Zbigniew Marciniak, Wiceprzewodniczącymi – prof. Wiesław Banyś oraz prof. Andrzej Więcek.

Przedstawiciele  KRZaSP  do  RGNiSW :    prof.  Marcin Krawczyński kontynuuje  pracę  w  Prezydium  RGNiSW,  reprezentuje obszar  nauk  o medycznych, nauk o  zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.  Prof. Zygmunt  Miatkowski,  jest   członkiem  RGNiSW w  dziedzinie  nauk  rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Szanowni Państwo

w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego mam zaszczyt zaprosić Państwa na prezentację projektu Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która odbędzie się 22 stycznia 2018 r. o godzinie 12 00 w Auli Akademii Sztuk Pięknych (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, 00-379 Warszawa – nowy budynek drugie piętro).

Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności za pomocą formularza, do którego link znajduje się poniżej.

http://www.nauka.gov.pl/prezentacja-projektu-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-po-konsultacjach-spolecznych

PS Rejestracja zostanie zakończona 19 stycznia 2018 r. o godzinie 15:30.

Z poważaniem Piotr Kowalczyk cid:image004.jpg@01CD31BE.175D7340 ul. Hoża 20 00-529 Warszawa tel. +48 22 52 92 685 www.mnisw.gov.pl         


Magnificencje, Koleżanki i Koledzy Rektorzy,  Szanowni Założyciele, Przyjaciele Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,

przyjmijcie,  proszę  w Nowym 2018 Roku  życzenia odwagi w planach, sił do ich realizacji, marzeń ze szczęściem ich spełnienia. Życzenia te składam w imieniu Prezydium Konferencji i własnym – jak zawsze od serca.

Przewodniczący Konferencji

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński


Seminarium

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w seminarium warsztatowym dotyczącym rozwijania umiejętności społecznych i obywatelskich osób dorosłych.

Seminarium realizowane jest w ramach prac na częścią szczegółową Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU).  Jednym z celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności jest kształtowanie umiejętności społecznych i obywatelskich u dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Podczas seminarium będziemy wspólnie dyskutować między innymi o tym, jak:

       rozwijać ofertę kształcenia i szkolenia w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich osób dorosłych;
       poprawić kształcenie i doskonalenie osób uczących innych w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich osób dorosłych;
       rozwijać te kompetencje w różnych miejscach i formach – w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się nieformalnego.

Celem seminarium jest zdiagnozowanie wyzwań związanych z kształtowaniem umiejętności społecznych i obywatelskich u osób dorosłych oraz wypracowanie planu działań – rekomendacji do roku 2030. Podczas spotkania wykorzystane zostaną aktywne metody warsztatowe oraz elementy analizy SWOT i PEST.

Jesteśmy przekonani, że przydatność Zintegrowanej Strategii Umiejętności i wyznaczonych w niej kierunków działań zależy od zaangażowania szerokiego grona zainteresowanych stron, które wniosą swój głos, informacje i spostrzeżenia na temat procesu kształtowania, dostarczania i wykorzystania umiejętności w kraju.

Seminarium warsztatowe odbędzie się dnia 31 lipca 2019 roku w Warszawie.

Zarówno program spotkania, jak i informację o dokładnym miejscu seminarium prześlemy wkrótce. Już dziś jednak informujemy o planowanym spotkaniu z nadzieją na wpisanie seminarium w „kalendarz”.

Z wyrazami szacunku

Zespół ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Instytucie Badań Edukacyjnych